Crossref Member Badge

Експериментальна робота на базі Хмельницького ліцею № 17

15.05.2015
1.JPG

Відповідно до плану наукових досліджень відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України розпочато експериментальну роботу з теми «Моніторингова система оцінювання рівня сформованості предметної біологічної компетентності учнів старшої школи багатопрофільного ліцею», яка проводиться на базі Хмельницького ліцею № 17.

Під час семінарського заняття з членами педагогічного колективу ліцею Лідія Семенівна Ващенко, старший науковий співробітник відділу, презентувала основні положення плану дослідження, яке передбачає розроблення та апробацію моделі системи шкільного моніторингу рівня сформованості предметної біологічної компетентності учнів старшої школи.

У контексті дослідження Лідією Семенівною було проведено опитування вчителів ліцею щодо розуміння ними завдань шкільного моніторингу якості освіти. Педагоги висловили думки з актуальних питань моніторингу, а саме: моніторингу професійної компетентності педагогічного колективу щодо здатності його до саморозвитку та самоосвіти; оцінювання рівня сформованості ключових та предметних компетентностей ліцеїстів; моніторингу результатів впровадження профільного навчання тощо. Дискусійним виявилося питання щодо критеріїв оцінювання стану якості освіти у країні.

Цікавою виявилася розмова Лідії Семенівни Ващенко з випускниками ліцею щодо функціонування профільного навчання та основних положень Проекту концепції розвитку освіти до 2025 року. На думку ліцеїстів, формувати профільні класи варто не лише на основі профільних предметів, але і за рівнем складності навчання А В С та сферами діяльності (технічною, кулінарною, медичною тощо).

Ліцеїсти схвально віднеслися до 12-річного терміну навчання та посилення практичного спрямування навчального процесу.


Повернення до списку