Crossref Member Badge

Особливості реалізації технологічного і компетентнісного підходів у освіті: філософський, філологічний, психологічний та педагогічний аспекти

Особливості реалізації технологічного і компетентнісного підходів у освіті: філософський, філологічний, психологічний та педагогічний аспекти 06.05.2015

На базі Інституту педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського 29-30 квітня 2015 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар (за міжнародною участю) на тему: «Особливості реалізації технологічного і компетентнісного підходів у освіті: філософський, філологічний, психологічний та педагогічний аспекти».

Співорганізатори заходу: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Інститут педагогіки, психології та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

На пленарному засіданні з доповіддю «Дидактичні умови впровадження рефлексійно-пізнавальної технології для забезпечення єдності інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання» виступила Г.О. Васьківська, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

Програмою Всеукраїнського науково-практичного семінару передбачено проведення тренінгів, круглих столів, зустрічей з учителями і учнями загальноосвітніх навчальних закладів, з викладачами і студентами вищих навчальних закладів м. Миколаєва.

Завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України Г.О. Васьківська взяла участь у тренінгу на тему: «Особливості застосування технологій ситуаційного навчання», виступила на круглому столі за участю вчителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва, студентів Інституту педагогічної освіти Миколаївського національного університету.

Науково-практичну роботу заходу було організовано за двома блоками. 29 квітня учасники семінару дискутували з проблем технологічного і компетентнісного підходів в освіті, взяли участь у тренінгу «Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі застосування технологій ситуаційного навчання» (тренер – І.І. Осадченко, доктор педагогічних наук. доцент, професор Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського). 30 квітня працювали тренінг-групи «Дидактичні вимоги до формулювання ситуаційних завдань», «Дидактичні вимоги до формування навчальних кейсів».

За результатами роботи семінару готується до друку збірник наукових праць.


Повернення до списку