Crossref Member Badge

Модернізація змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових

Модернізація змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових 30.04.2015

У рамках угоди про співпрацю 29 квітня 2015 року відділом дидактики Інституту педагогіки НАПН України на базі гімназії №290 м. Києва було проведено науково-практичний семінар на тему «Модернізація змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових». Серед організаторів заходу: Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Науково-методичний центр управління освіти Дарницької РДА в м. Києві.

Науковими співробітниками відділу дидактики було порушено низку проблем, що стосувалися: конструювання інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання на засадах людиноцентризму; особливостей варіативного компонента змісту освіти в старшій школі; метапредметного аспекту проектування змісту навчання в старшій школі; міжпредметної інтеграції у змісті профільного навчання як засобу забезпечення єдності його інваріантної і варіативної складових; психолого-педагогічних особливостей ціннісного самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання.

Науковці інших установ зосередили увагу на: підготовці вчителів до роботи в умовах трансформацій освітнього простору; наступності й неперервності у формуванні змісту освіти в контексті її профілізації. Методисти та інші фахівці в галузі освіти закликали до дискусії з питань підвищення ефективності вивчення географії у старшій школі, модернізації процесу навчання математики у профільних класах старшої школи, удосконалення інваріантного змісту природознавства на підготовчому етапі допрофільної природничої підготовки учнів, перспективного розвитку профільного навчання в закладах освіти Дарницького району столиці у 2015/2016 н.р.

Вела науково-практичний семінар П.І. Замаскіна, директор гімназії №290 м. Києва. Основне питання, порушене Поліною Іванівною, стосувалося навчальної книги як основного чинника розвитку в учнів фундаментальних природничих знань.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку