Crossref Member Badge

Проміжні результати наукового дослідження співробітників відділу навчання іноземних мов

30.04.2015 IMG_20150326_111650.jpg

Профілізація старшої школи – це один із важливих напрямів модернізації сучасної вітчизняної загальної освіти в цілому та іншомовної зокрема. Важливим компонентом профільного навчання іноземної мови є елективні курси або курси за вибором, які слугують засобами забезпечення варіативного компонента змісту навчання. Вони розширюють і поглиблюють його додатковою профільно зорієнтованою інформацією, обираються самими учнями відповідно до їхніх інтересів, уподобань і потреб, реалізуються за рахунок шкільного компонента навчального плану.

Основними засобами оволодіння змістом елективних курсів є навчальні посібники, які розширюють і поглиблюють межі підручників з іноземних мов для учнів старшої школи, містять новітню додаткову і довідкову інформацію з певного напряму (профілю). На сьогодні існують лише окремі спроби українських дослідників створити авторські посібники елективних курсів з іноземних мов. На жаль, МОН України поки що не підготувало орієнтовного документа щодо впровадження в навчальний процес ЗНЗ елективних курсів.

У межах виконання планової теми прикладного характеру «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі» (2014–2016 рр.) наукові співробітники відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України підготували «Навчальну програму елективних курсів з іноземних мов для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів» і «Концепцію навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10–11 класів профільної школи», які отримали схвальний відгук вченої ради Інституту педагогіки НАПН України та були рекомендовані Науково-методичною радою з питань освіти МОН України для використання в навчально-виховному процесі ЗНЗ. У квітні 2015 року видавництво «Педагогічна думка» видрукувало Програму і Концепцію.

Відповідно до зазначених Програми і Концепції науковці відділу приступили до підготовки навчальних посібників елективних курсів, тематику яких було визначено на основі результатів анкетування старшокласників і вчителів іноземних мов восьми регіонів України. Завершення цієї роботи заплановано на кінець 2016 року. Однак, підготовлено вже перший тематичний модуль (розділ) кожного із шести навчальних посібників.

Навчальна програма, Концепція та матеріали (модулі) навчальних посібників на разі проходять апробацію в шести експериментальних навчальних закладах відділу.

книги.jpeg


Повернення до списку