Crossref Member Badge

Круглий стіл присвячений 140-річчю від дня народження Якова Феофановича Чепіги

29.04.2015

1.jpg

15 квітня 2015 р. наукові співробітники відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України взяли участь у роботі круглого столу, присвяченого 140-річчю від дня народження українського педагога, психолога, громадського діяча, колишнього співробітника Українського науково-дослідного інституту педагогіки Якова Феофановича Чепіги (1875 – 1938). Захід було організовано Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О.Сухомлинського і проходив під головуванням доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, академіка-секретаря Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України О.В.Сухомлинської.

Спілкуючись з колегами, які спеціалізуються на дослідженні історії української педагогіки (серед них були, зокрема, викладачі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Національного авіаційного університету, Київського університету імені Бориса Грінченка, а також науковці бібліотеки та магістранти), співробітники відділу історії педагогіки ділилися результатами своїх пошуків у фондах архівів (так, на основі листування українських освітніх діячів у 20-х рр. ХХ ст. було побудовано повідомлення кандидата педагогічних наук Н.Б.Антонець «Я.Чепіга у колі сучасників»), висвітлювали внесок Я.Чепіги у збагачення та поширення української педагогічної літератури (саме такий аспект обрав для виступу «Праці Я.Чепіги в колекції «Педагогічна україніка 1842-1923 років» Педагогічного музею України» директор музею, а за сумісництвом співробітник відділу, кандидат педагогічних наук О.П.Міхно), аналізували спадщину діяча з точки зору його пошуків у царині педології (своє бачення розкриття теми «Яків Феофанович Чепіга як педолог» запропонувала присутнім докторантка відділу, кандидат педагогічних наук Т.В.Янченко). (Фотографії з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського.)

2.jpg


3.jpg


Повернення до списку