Crossref Member Badge

Науково-практичний семінар «Компетентнісна парадигма змісту навчання іншомовного спілкування в середній та вищій школі: методи, форми, засоби реалізації»

Науково-практичний семінар «Компетентнісна парадигма змісту навчання іншомовного спілкування в середній та вищій школі:  методи, форми, засоби реалізації» 27.04.2015

20-21 квітня 2015 року наукові співробітники відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України взяли участь у науково-практичному семінарі з теми: «Компетентнісна парадигма змісту навчання іншомовного спілкування в середній та вищій школі: методи, форми, засоби реалізації», який відбувся на базі Мукачівського державного університету.

Семінар став не лише майданчиком для обговорення актуальних питань організації іншомовної освіти в Україні, але й оприлюднення проміжних результатів роботи відділу навчання іноземних мов за темою: «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі».

З вітальним словом до учасників семінару звернувся проректор Мукачівського державного університету,  доктор економічних наук, професор В.В. Папп

На пленарному засіданні з доповіддю «Загальна характеристика основних підходів і технологій    навчання іноземних мов» виступила   Н.В.Теличко, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов Мукачівського державного університету.  В.Г. Редько, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент,  у своєму виступі з теми: «Концепція змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи: лінгводидактичних аспект» окреслив основні тенденції розвитку сфери іншомовної освіти в Україні та ознайомив присутніх із пріоритетними напрямами діяльності відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки. Зокрема, було зроблено акцент на профілізації старшої школи та посиленні ролі варіативного компонента в освіті. У контексті теми доповіді було обґрунтовано доцільність запровадження широкого спектра елективних курсів з іноземних мов із метою задоволення пізнавальних і професійних запитів старшокласників та висвітлено положення концепції їх створення. У свою чергу, О.С. Пасічник, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент,  у доповіді «Науково-теоретичні підходи до побудови елективних курсів з іноземної мови для старшої школи» окреслив дидактико-методичні підходи до конструювання змісту елективних курсів з іноземної мови, а Н.П. Басай, науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, у доповіді «Елективний курс «Німецькомовні країни» як засіб профільного навчання іноземної мови учнів старшої школи» висвітлила особливості формування соціокультурної компетентності в учнів філологічного профілю засобами елективного курсу.

Під час секційних засідань  Н.П. Басай і О.С. Пасічник ознайомили присутніх із результатами роботи над створенням елективних курсів «Німецькомовні країни» та «Англійська мова для ділового спілкування»; розкрили основні підходи до добору їх змісту та його методичної організації. У свою чергу, В.Г. Редько торкнувся проблеми  змісту, функцій та основних стратегій роботи з текстами для читання: основні положення доповіді він ілюстрував прикладами з авторського елективного курсу «Іспаномовні країни».

Під час семінару було презентовано «Навчальну програму елективних курсів з іноземних мов для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів» і «Концепцію навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10-11 класів профільної школи», підготовлених співробітниками відділу навчання іноземних мов, а також навчально-методичні праці, які стали результатом наукових пошуків попередніх років.

Виступи організаторів, викладачів Мукачівського державного університету та гостей з інших навчальних закладів регіону охоплювали широкий спектр актуальних питань, пов’язаних із підготовкою майбутніх учителів, застосуванням інтерактивних технологій та методів навчання у процесі вивчення іноземних мов.

Представники видавництва Pearson у Західному регіоні ознайомили присутніх із новими технологіями та методиками викладання англійської мови з використанням автентичних ресурсів видавництва Pearson (доповідач – Ольга Ярська).

Науково-практична дискусія продовжилася під час круглого столу, який відбувся на другий день семінару – кожен охочий міг висловити власну думку та поставити запитання доповідачам. За результатами науково-практичного семінару було підбито підсумки й окреслено подальші напрями співпраці Інституту педагогіки та Мукачівського державного інституту.

Загалом у роботі семінару взяли участь 30 активних учасників. До заходу долучилися також понад 100 слухачів. Зацікавленою аудиторією семінару на пленарному засіданні та роботі секцій були вчителі шкіл м. Мукачева, викладачі вищих навчальних закладів, методисти та студенти. Вони також долучилися до роботи круглого столу. Беручи до уваги якісний та кількісний склад учасників семінару, можна стверджувати про ефективність проведеного заходу. Водночас, представники педагогічної громадськості Західного регіону були ознайомлені з результатами діяльності відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку