Crossref Member Badge

«Сучасні педагогічні технології забезпечення єдності інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання»

«Сучасні педагогічні технології забезпечення єдності інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання» 20.04.2015

17 квітня 2015 року в рамках XXVІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра–2015» (Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український Дім») відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України організував семінар для вчителів загальноосвітніх навчальних заклади, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів на тему «Сучасні педагогічні технології забезпечення єдності інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання».

Науковці відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України зосередили увагу учасників семінару на: дидактичних аспектах упровадження рефлексійно-пізнавальної технології з метою забезпечення єдності інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання; особливостях реалізації інтегративного підходу в профільній школі; організаційно-методичному компоненті формування ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах профільного навчання; методі проектів як інноваційної технології реалізації змісту профільного навчання.

Обговорюючи актуальні питання сучасної освіти, зокрема педагогічні технології, вчителі-практики, викладачі та інші учасники заходу зосереджувалися на: особливостях моделювання інноваційного розвитку освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу; проблемах науково-методичного забезпечення реалізації змісту інваріантної і варіативної складових в умовах профільного навчання; інноваційній культурі суб’єктів педагогічних систем; реалізації цільових проектів гімназій засобами сучасних педагогічних технологій; ролі інноваційних технологій у процесі розвитку в учнів громадянських цінностей і сучасних технологіях формування діалогічних умінь старшокласників.


Повернення до списку