Crossref Member Badge

ІІІ Всеукраїнські Волошинські читання «Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної»

ІІІ Всеукраїнські Волошинські читання «Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної» 16.04.2015

 ІІІ Всеукраїнські Волошинські читання (9-10 квітня 2015 року)


Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання, кафедра української літератури та компаративістики.

У роботі конференції взяли участь співробітники відділу навчання української мови та літератури (Логвіненко Н.М., Тименко В.М.).

Мета заходу – ушанування пам’яті доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України Ніли Йосипівни Волошиної, висвітлення результатів дослідження науково-методичної спадщини Н.Волошиної.

Проблеми, які обговорювалися: актуальні питання методики навчання української літератури в доробку наукової школи професора Ніли Волошиної; спадщина професора Ніли Волошиної: культурологічний складник; виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури: від ідей професора Ніли Волошиної до потреб сьогодення.

Результати: обмін науково-практичними здобутками удосконалення шкільної літературної освіти; апробація НДР з проблеми науково-методичного забезпечення навчання української літератури в старшій школі. За матеріалами конференції  видано збірник наукових праць.

image005.jpg

image007.jpg

image009.jpg


Повернення до списку