Crossref Member Badge

Методологічні підходи до формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових

Методологічні підходи до формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових 30.03.2015

На базі Тетерівської гімназії Бородянського району Київської області 26 березня 2015 року відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України провів науково-практичний семінар на тему «Методологічні підходи до формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових».

Мета заходу: окреслити і проаналізувати основні напрями співпраці відділу і гімназії як експериментального майданчика на 2015–2017 рр. у рамках фундаментального дослідження «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріативної і варіативної складових».

Учасники заходу обговорили питання створення організаційно-методичних, психолого-педагогічних, інформаційно-технологічних і здоров’язбережувальних умов реалізації особистісно зорієнтованого навчання та виховання дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Виокремлено як основні такі завдання:

• реалізація науково-дослідницької та експериментальної роботи в навчальному закладі у рамках фундаментального дослідження «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріативної і варіативної складових» відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України;

• забезпечення оптимальних умов для ефективної організації цілеспрямованого конструктивного розвитку особистості;

• створення умов для успішного функціонування навчального закладу як соціально-педагогічної системи;

• формування в учнів ціннісно-смислових орієнтацій, розвиток творчих здібностей, здатностей до самоорганізації;

• підвищення рівня фізичного, психічного, морального, інтелектуального, духовного й творчого розвитку учнів;

• виховання фізичної, психічної та морально здорової особистості.

З доповіддю «Інваріантна і варіативна складові змісту профільного навчання: формування ціннісних орієнтацій старшокласників» виступив науковий співробітник відділу дидактики С.В. Косянчук.


tetSem-04.jpg

Повернення до списку