Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання інноваційних систем навчання й виховання обдарованих дітей: теорія і практика»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання інноваційних систем навчання й виховання обдарованих дітей: теорія і практика» 25.03.2015

24 березня 2015 року в Комунальному закладі «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання інноваційних систем навчання й виховання обдарованих дітей: теорія і практика». Конференція організована Інститутом педагогіки НАПН України спільно з Департаментом науки і освіти Харківської ОДА та іншими установами.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: Топузов О.М., директор Інституту педагогіки НАПН України, д-р пед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України («Освіта обдарованих дітей в контексті реформування системи загальної середньої освіти»); Коваленко О.А., професор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, д-р пед. наук («Теоретичні засади вивчення поняття обдарованість»); Єлагін В.П., професор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, д-р наук з державного управління(«Сучасні проблеми у сфері соціально-гуманітарної політики на шляху до європейського освітнього простору»);  Покроєва Л.Д.,  ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», канд. пед. наук,  доцент, заслужений працівник освіти України («Розвивальне середовище як умова підвищення мотивації педагогів до професійного вдосконалення»); Ткачов С.І., професор Харківської державної академії фізичної культури, д-р пед. наук(«Психолого-педагогічні аспекти навчання обдарованих школярів»).

Директор Інститут педагогіки НАПН України О.М. Топузов нагородив медаллю «Ярмаченко М.Д.» директора закладу Л.Г. Карпову, вчених Л.О. Бєлову, Л.Д. Покроєву, грамоти та почесні грамоти Інституту отримали співробітники школи-інтернату, які зробили вагомий внесок у досягнення результатів дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Проектування розвивального освітнього середовища навчального закладу».

Продуктивно працювали секції:«Концептуальні моделі обдарованості особистості в працях вітчизняних і зарубіжних вчених», «Моделювання розвивального освітнього середовища для обдарованих учнів на засадах компетентнісного підходу», «Управління освітою: сучасні проблеми у сфері соціально-гуманітарної політики», «Навчально-методичні проблеми змісту освіти обдарованих дітей». Активну участь в обговоренні актуальних питань з проблеми моделювання та реалізації інноваційних систем навчання й виховання обдарованих учнів взяли завідувач  відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Пузіков Д.О. і науковий співробітник Лелюх В.М..

Учасники конференції зацікавлено сприйняли презентований Карповою Л.Г., директором школи-інтернату, канд. пед. наук, доцентом, заслуженим працівником освіти України, звіт про результати дослідно-експериментальної роботи та взяли безпосередню участь у різноманітних заняттях, інтелектуальних іграх, комунікативних тренінгах, які проходили в рамках інтерактивної екскурсії школою-інтернатом «Обдарованість».

За результатами конференції  видано збірник матеріалів заходу.

Переглянути фото


Повернення до списку