Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 23 березня 2015 року

Засідання вченої ради 23 березня 2015 року 24.03.2015

23 березня 2015 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання:

Про Програму дослідження «Науково-методичне забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні» (2015–2017 рр., керівник НДР – Непорожня Л.В.).

З основною інформацією виступила керівник теми, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Лідія Вікторівна Непорожня.

За висновками комісії (Величко Л. П. , Жук Ю. О. ), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти.

 

Про Програму дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі» (2015–2017 рр., керівник НДР – Ремех Т.О.).

З основною інформацією виступила керівник теми, кандидат педагогічних наук Тетяна Олексіївна Ремех.

За висновками комісії (Пироженко Л.В., Цимбалару А.Д.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу суспільствознавчої освіти.

 

Про Програму дослідження «Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах» (2015–2017 рр., керівник НДР – Надтока О.Ф.).

З основною інформацією виступив керівник теми, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Олександр Федорович Надтока.

За висновками комісії (Калініна Л.М., Жук Ю.О.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу навчання географії та економіки.

 

Про Програму дослідження «Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі» (2015–2017 рр., керівник НДР – Сидоренко В.В.).

З основною інформацією виступила керівник теми, доктор педагогічних наук, доцент Вікторія Вікторівна Сидоренко.

За висновками комісії (Голуб Н.Б., Курач Л.І.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу української мови та літератури.

 

Про Програму дослідження «Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій» (2015–2017 рр., керівник НДР – Жук Ю.О.).

З основною інформацією виступив керівник теми, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Юрій Олексійович Жук.

За висновками комісії (Локшина О.І., Пузіков Д.О.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти.

 

Серед іншого рішенням вченої ради:

  • схвалено пропозицію відділу технологічної освіти та допрофесійної підготовки про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника кандидату педагогічних наук Тетяні Святославівні Мачачі;
  • затверджено перспективний план випуску друкованої продукції на 2016–2018 роки, підготовленої за результатами фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
  • затверджено Реєстр розподілу друкованої продукції, підготовленої за результатами прикладних і фундаментальних НДР на 2015 р.;
  • затверджено оновлений склад науково-експертної ради;
  • схвалено звіт завідувача відділу технологічної освіти та допрофесійної підготовки А.М. Тарари про роботу за період з 1.05 2012 р. по 1.05 2015р.;
  • створено тимчасову конкурсну комісію для проведення конкурсу на заміщення посади вченого секретаря Інституту педагогіки НАПН України;
  • рекомендовано до друку: науково-методичні журнали «Українська мова і література в школі», «Українська література в загальноосвітній школі».

Переглянути фото


Повернення до списку