Crossref Member Badge

Методична конференція

Методична конференція 27.02.2013

26 лютого 2013 року наукові співробітники лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України взяли участь у методичній конференції для вчителів іноземних мов «Пріоритетні характеристики комунікативно-діяльнісної, особистісно орієнтованої та культурологічної парадигми сучасної шкільної іншомовної освіти», яка відбулася на базі Київського університету імені Бориса Грінченка.

Під час конференції обговорювалися такі питання:

1.     Пріоритетні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти (В.Г.Редько, завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент).

2.     Особливості використання рефлексії на уроках іноземної мови у старшій (профільній) школі (Т.К.Полонська, старший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук).

3.     Особливості уроку іноземної мови у старшій школі: цільовий, змістовий та структурний аспекти ( І. В.Алєксєєнко, молодший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України).

4.     Об’єкти та методи оцінювання рівня іншомовного навчального досвіду учнів старших класів (Ю.П.Радченко, молодший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України).

В обговоренні зазначених питань взяли участь методисти Інституту післядипломної педагогічної освіти, вчителі іноземних мов середніх навчальних закладів м. Києва.

Проведений науково-педагогічний захід засвідчив актуальність обговорюваних проблем для практики школи і окреслив основні напрями їх подальшого розвитку.

Більше фото можна переглянути за посиланням: http://igorka.tmweb.ru/info/photo/165/Повернення до списку