Crossref Member Badge

Всеукраїнський науково-практичний семінар до 90річчя Г.Р.Передрій

Всеукраїнський науково-практичний семінар до 90річчя Г.Р.Передрій 16.03.2015

«Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення». Всеукраїнський науково-практичний семінар до 90річчя Г.Р.Передрій (12 березня 2015 року).

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики, Національна академія педагогічних наук України.

У роботі конференції взяли участь 6 співробітників відділу навчання української мови та літератури (Голуб Н.Б., Сидоренко В.В., Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В., Галаєвська Л.В.).

Мета заходу – обговорення лінгвістичних і лінгводидактичних засад компетентнісного навчання української мови в школі й циклу мовознавчих дисциплін у виші, узагальнення досліджень вітчизняних учених з проблеми мовної освіти в Україні.

Проблеми, які обговорювалися: мова як засіб формування компетентного мовця; актуальні проблеми навчання української мови в загальноосвітній школі; реалізація завдань компетентнісного навчання української мови у ЗНЗ й виші; різні аспекти теорії тексту й лінгвостилістики; актуальні проблеми навчання граматики в загальноосвітній школі й виші.

Результати: обмін науково-практичними здобутками удосконалення шкільної мовної освіти; апробація НДР з проблеми навчання синтаксису в сучасній загальноосвітній школі. За матеріалами семінару буде видано збірник наукових праць. Прийнято методичні рекомендації конференції.

 Переглянути фото


Повернення до списку