Crossref Member Badge

Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі початкової школи

Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі початкової школи 04.03.2015

На сучасному етапі розвитку української освіти виняткове значення має співпраця наукових установ з  навчальними закладами

 У гімназії міжнародних відносин №323 Дарницького району столиці 3 березня 2015 року було проведено науково-практичний семінар «Упровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес початкової школи». Захід організовано для заступників директорів початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів.

У роботі науково-практичного семінару взяли участь О.Я. Савченко,  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Н.М. Бібік, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, С.М. Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, О.В. Онопрієнко, кандидат педагогічних наук, докторант відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, О.О. Сухаревська, методист Дарницького науково-методичного центру, О.О. Литвиненко, заступник директора науково-методичного центру.

Учасників заходу привітали учні 1-х класів.

Директор гімназії А.Г. Жукова у виступі звернула увагу на те, що навчання і виховання дитини неможливе без наукових знань про її особистість, які ґрунтуються на науковому аналізі.

Науковцями було розглянуто нові державні стандарти початкової освіти, надано методичні рекомендації щодо роботи з підручниками нового покоління.

Академік О.Я. Савченко наголосила, що Державний стандарт початкової освіти «ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти», а дієвість початкової освіти полягає «не лише у засвоєнні предметних компетентностей, а й у формуванні ключових: уміння вчитися, здоров’язбережувальних, загальнокультурних, громадянських, інформаційно-комунікативних». Олександра Яківна зосередила увагу на необхідності формування в учнів компетентності як інтегрованої здатності особистості, що набувається у процесі навчання й охоплює знання, вміння і навички, досвід і цінності. На прикладі навчально-методичного комплекту з літературного читання доповідач окреслила принципи, за якими визначено зміст підручників для учнів 2–4 класів, цілі вивчення предмета і шляхи досягнення освітніх результатів.

Про методику викладання предмета «Я у світі» доповіла Н.М. Бібік. Надія Михайлівна звернула увагу на формування соціальної компетентності учнів 3-х класів.

Про компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи розповіла С.М. Мартиненко.

Новий навчально-методичний комплект з математики для учнів 4-х класів презентувала О.В. Онопрієнко, водночас надаючи методичні рекомендації щодо його використання.

Учасники семінару ознайомилися з практичною реалізацією компетентнісно спрямованої освіти. Зокрема, заступник директора з навчально-виховної роботи О.О. Рябець розповіла про роботу вчителів початкових класів гімназії над проектними програмами («Азбука проектної діяльності в початковій школі»). Учні 3-х класів продемонстрували результати своїх проектів.

Зацікавились учасники науково-практичного заходу методикою складання учнями портфоліо успіху. Вчитель-методист С.М. Яковчук разом зі своїми вихованцями, учнями 3-В класу, презентувала різні види портфоліо як результат суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

Загалом семінар, зазначили його учасники, був змістовним і корисним як для учителів, так і для науковців.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку