Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 2 березня 2015 року

Засідання вченої ради 2 березня 2015 року 03.03.2015

2 березня 2015 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання:

Про Програму дослідження «Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі» (2015–2017 рр., керівник НДР – Лапінський В.В.)

З основною інформацією виступив керівник науково-дослідної роботи, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Віталій Васильович Лапінський.

За висновками комісії (Калініна Л.М., Непорожня Л.В.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу математичної та інформативної освіти.

 

Про Програму дослідження «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами» (2015–2017 рр., керівник НДР – Калініна Л.М.).

З основною інформацією виступила завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою, доктор педагогічних наук, професор Людмила Миколаївна Калініна.

За висновками комісії (Бібік Н.М., Мелешко В.В.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу.

 

Про Програму дослідження «Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу» (2015–2017 рр., керівник НДР – Курач Л.І.).

З основною інформацією виступила завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Лариса Іванівна Курач.

За висновками комісії (Голуб Н.Б., Яновицька Н.І.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу математичної та інформативної освіти.

Про звіт науково-експертної ради вченої ради Інституту педагогіки НАПН України. З основною інформацією виступила голова науково-експертної ради доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Олена Іванівна Пометун. За результатами обговорення вчена рада схвалила роботу науково-експертної ради за 2014 рік, а також прийняла Положення про науково-експертну раду Інституту педагогіки НАПН України (зі змінами).

Серед іншого рішенням вченої ради:

·       схвалено науковий звіт стипендіата Кабінету Міністрів України Світлани 

      Олександрівни Науменко за період з 1 жовтня 2014 р до 31 березня  2015р.;

·        рекомендовано до видання й поширення рукописи за плановою темою 

      відділу навчання іноземних мов;

·       затверджено теми кандидатських дисертацій Пономаренко Л.В, Худобця О.А.


ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО

 


Повернення до списку