Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 26 лютого 2015 року

Засідання вченої ради 26 лютого 2015 року 02.03.2015

26 лютого 2015 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання:

Про проекти наукових досліджень, виконання яких розпочинається у 2016 році:

З основною інформацією виступив заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Микола Васильович Головко, автори проектів.

Докладніше

 Про Програму дослідження «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі» (2015–2017 рр., керівник НДР – Ільченко В.Р.).

З основною інформацією виступила завідувач відділу інтеграції змісту освіти, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Віра Романівна Ільченко.

За висновками комісії (Назаренко Т.Г., Матяш Н.Ю.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу.

 Про Програму дослідження «Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі» (2015–2017 рр., керівник НДР – Тарара А.М.).

З основною інформацією виступив завідувач відділу технологічної освіти та допрофесійної підготовки, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Анатолій Михайлович Тарара.

За висновками комісії (Піддячий М.І., Лапінський В.В.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу.

 Про Програму дослідження «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільному рівні» (2015–2017 рр., керівник НДР – Глобін О.І.)

З основною інформацією виступив керівник теми, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Олександр Ігорович Глобін.

За висновками комісії (Буринська Н.М., Лапінський В.В.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу математичної та інформативної освіти.

Серед іншого рішенням вченої ради:

·   рекомендовано до друку: науково-методичні журнали «Комп’ютер у школі та сім’ї», «Українська література в загальноосвітній школі»;

·    затверджено тему докторської дисертації Васильєвої Д.В.


ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО

 


Повернення до списку