Crossref Member Badge

Робоча зустріч щодо питання моніторингу якості шкільної освіти

Робоча зустріч щодо питання моніторингу якості шкільної освіти 13.02.2015

12 лютого 2015 р. у Міністерстві освіти і науки України відбулася робоча зустріч співробітників Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти міністерства з науковцями відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Напередодні початку дослідницької роботи за новою темою науковцям відділу було важливо обговорити актуальні питання щодо розроблення та створення умов для функціонування системи моніторингу якості освіти на різних рівнях та познайомити колег з шкільного департаменту з результатами своїх досліджень.

Заступник директора департаменту Н.В. Бєскова у вступному слові звернула увагу на своєчасність та актуальність дослідження питання моніторингу якості шкільної освіти; на труднощі в оцінюванні компетентностей, що призводять до повільного впровадження у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів компетентнісного підходу до результатів навчання.

Завідуючий відділом Ю.О. Жук акцентував увагу на фундаментальних дослідженнях проблеми педагогічного оцінювання. Особливий інтерес викликала його розповідь про можливості застосування методики семантичного диференціалу для дослідження результативності навчальної діяльності. Старший науковий співробітник відділу Л.С. Ващенко розповіла про результати своїх досліджень щодо оцінювання предметної компетентності-здатності учнів основної школи використовувати знання та уміння з біології у практичній діяльності; про результати опитування школярів щодо їхніх умінь вчитися тощо. Науковий співробітник відділу Л.П. Дворецька у своєму виступі зосередила увагу на важливості правильного розроблення тестових завдань, питаннях співвідношення результатів ЗНО та рейтингу навчальних закладів.

Окрім того, під час обговорення з’ясувалося, що співробітників департаменту цікавлять питання щодо критеріїв оцінювання роботи шкільного вчителя; безбального оцінювання навчальних досягнень учнів з музики, образотворчого мистецтва тощо. Виникла дискусія з питання безбального оцінювання учнів основної школи на період адаптації до нового навчального закладу. Було прийняте рішення ці питання обговорити під час наступної зустрічі.


Повернення до списку