Crossref Member Badge

Започатковано співпрацю з Національною школою суддів України

04.02.2015

4 лютого 2015 року було підписано угоду про співпрацю між Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України та Національною школою суддів України.

У ході зустрічі, яка передувала підписанню угоди, ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук та директор Інституту педагогіки Олег Топузов відзначили важливість процесу формування високопрофесійного суддівського корпусу для здійснення справедливого правосуддя. Цей процес неможливий без забезпечення суддівської освіти науково-викладацькими кадрами, удосконалення науково-методичної та педагогічної діяльності. Важливе значення має дослідження питань професійної орієнтації випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які планують свою майбутню навчальну та професійну діяльність у галузі права.

Основними напрямами спільної діяльності згідно з підписаною угодою визначено:

  • розроблення методологічних засад змісту та якості суддівської освіти, теорії, методики і практики навчання;
  • упровадження новітніх освітніх технологій;
  • проведення наукових досліджень з теоретичних і прикладних проблем розвитку та запровадження стандартів суддівської освіти;
  • координація і проведення спільних науково-методичних та науково-практичних заходів;
  • залучення працівників установ до співпраці в періодичних виданнях;
  • вивчення і поширення зарубіжного досвіду та координація діяльності у міжнародному співробітництві. 

   

     Важливим кроком до практичної реалізації завдань співпраці Інституту педагогіки НАПН України і Національної школи суддів України є узгодження плану спільної діяльності на 2015 рік, який передбачає розроблення навчальних курсів для викладачів за темами: “Застосування інтерактивних методів навчання в освітньому процесі суддів”, “Психологічні аспекти інтерактивного навчання”, “Сучасні інформаційні технології навчання”.

Також установи планують підготувати навчальний посібник “Інтерактивні технології навчання в освітньому процесі суддів” та розробити методичні рекомендації для викладачів щодо застосування інтерактивних методів навчання.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку