Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 29 січня 2015 року

Засідання вченої ради 29 січня 2015 року 30.01.2015

29 січня 2015 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання:

Про звітну науково-практичну конференцію за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів і  здобувачів Інституту педагогіки НАПН України за 2014 р. 

З основною інформацією виступила заступник директора з науково-експериментальної роботи Тетяна Миколаївна Засєкіна. В обговоренні взяли участь керівники секцій конференції.

На підставі підготовлених керівниками секцій матеріалів вчена рада підбила підсумки роботи та схвалила рекомендації звітної науково-практичної конференції за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів Інституту педагогіки НАПН України за 2014 р. 

Детальніше 

Про Програму дослідження «Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США» (2015–2017 рр., керівник НДР – Локшина О.І.)

З основною інформацією виступила завідувач відділу порівняльної педагогіки, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Олена Ігорівна Локшина.

За висновками комісії (Дічек Н.П., Мелешко В.В.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження лабораторії.

 

Про Програму дослідження «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» (2015–2017 рр., керівник НДР – Васьківська Г.О.)

З основною інформацією виступила завідувач відділу дидактики, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Галина Олексіївна Васьківська.

За висновками комісії (Курач Л.І., Локшина О.І.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження лабораторії.

 

Про Програму дослідження «Педагогічні умови організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості» (2015–2017 рр., керівник НДР – Мелешко В.В.)

З основною інформацією виступила завідувач відділу сільської школи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Віра Василівна Мелешко.

За висновками комісії (Бібік Н.М., Пузіков Д.О.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження лабораторії.

 

Про Програму дослідження «Методика навчання української мови учнів 8-9 класів» (2015–2017 рр., керівник НДР – Голуб Н.Б.)

З основною інформацією виступила завідувач відділу навчання української мови та літератури, доктор педагогічних наук, професор Ніна Борисівна Голуб.

За висновками комісії (Васьківська Г.О., Яновицька Н.І.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження лабораторії.

 

Серед іншого рішенням вченої ради:

  • схвалено пропозицію лабораторії історії педагогіки про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника к.пед.н. С.М. Шевченко
  • затверджено Тематичний план НДР Інституту педагогіки на 2015 рік
  • затверджено план роботи Інституту педагогіки на 2015 рік
  • оголошено конкурс на здобуття премій Інституту педагогіки НАПН України Детальніше
  • рекомендовано до друку: науково-методичні журнали «Український педагогічний журнал», «Комп’ютер у школі та сім’ї», «Українська мова і література в школі»;
  • затверджено тему кандидатської дисертації Вдовченка В.В.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку