Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 22 грудня 2014 року

Засідання вченої ради 22 грудня 2014 року 23.12.2014

22 грудня 2014 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання:

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Науково-методичні засади формування і реалізації оновленого змісту географічної освіти в основній школі» (2012-2014 рр.; керівник НДР – О. Ф. Надтока ).

З інформацією виступив завідувач лабораторії географічної і економічної освіти кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Надтока Олександр Федорович.

За висновками комісії (В. В. Лапінский, В. В. Мелешко, Л. М. Калініна), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії. Детальніше

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Компетентнісно орієнтована методика навчання математики в основній школі» (2012-2014 рр.; керівник НДР – О. І. Глобін)

З інформацією виступив завідувач лабораторії математичної і фізичної освіти кандидат педагогічних наук, доцент Глобін Олександр Ігорович.

За висновками комісії (Г. О. Васьківська, Ю. О. Жук, О. Ф. Надтока), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії. Детальніше

Про результати завершеного наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основній школі» (2012-2014 рр.; керівник НДР – Л. В. Непорожня)

З інформацією виступила керівник НДР кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Непорожня Лідія Володимирівна.

За висновками комісії (Ю. О. Жук, Л. П. Величко, О. Ф. Надтока), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії. Детальніше

Про результати завершеного наукового дослідження «Теорія і технології організаційних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів» (2012-2014 рр.; керівник НДР – Л. М. Калініна). 

З інформацією виступила завідувач лабораторії управління закладами освіти доктор педагогічних наук, професор Калініна Людмила Миколаївна.

За висновками комісії (О. І. Пометун, В. В. Лапінський, В. В. Мелешко), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії. Детальніше

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Формування і реалізація оновлених змісту і структури інформативної освіти в основній школі» (2012-2014 рр.; керівник НДР – В. В. Лапінський)

З інформацією виступив завідувач лабораторії навчання інформатики кандидат фізико-математичних наук наук, старший науковий співробітник, Лапінський Віталій Васильович.

За висновками комісії (А. М. Тарара, О. І. Глобін, Л. М. Калініна), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії. Детальніше

Серед іншого рішенням вченої ради:

схвалено пропозицію лабораторії суспільствознавчої освіти про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника к.філос.н., старшому науковому співробітнику Інституту педагогіки В. Ю. Кришмарел;

рекомендовано до видання й поширення рукописів за завершеними плановими темами лабораторій: географічної та економічної освіти, суспільствознавчої освіти, математичної і фізичної освіти.


ПЕРЕГЛЯНУТИ  ФОТО

 

 


Повернення до списку