Crossref Member Badge

Сприяння різноманіттю: захист та інтеграція національних меншин в Україні

Сприяння різноманіттю: захист та інтеграція національних  меншин в Україні 09.12.2014

9 грудня 2014 року в Інституті педагогіки НАПН України відбулася зустріч з експертом Ради Європи з питань вивчення мов Лігітою Грігуле (Латвія) та менеджером проекту Ради Європи «Сприяння різноманіттю: захист та інтеграція національних меншин в Україні» Павлом Бяликом.

Під час зустрічі обговорювалися актуальні дидактико-методичні питання плюрингвальної мовної освіти: зміст і специфіка мовної освіти в школах національних меншин України; лінгводидактичне забезпечення неперервної мовної освіти для шкіл з угорською, румунською, молдовською, польською тощо мовами навчання; дидактичні й методичні принципи добору нового змісту навчання; розроблення підручників, програм для класів шкіл з мовами навчання національних меншин України; труднощі в процесі організації білінгвального навчання; особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах мультилінгвальної освіти та ін.

Учасників зустрічі привітав директор Інституту, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О.М. Топузов.

В обговоренні актуальних питань неперервної мовної освіти взяли участь провідні фахівці Інституту педагогіки НАПН України, зокрема заступник директора з науково-експериментальної роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Т.М.Засєкіна; завідувач лабораторії української словесності у школах національних меншин України і діаспори, кандидат педагогічних наук Н.І.Яновицька; доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник лабораторії навчання української мови В.В.Сидоренко; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови В.І.Новосьолова; кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Л.І.Курач; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Н.В.Бакуліна; науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов І.В.Алєксєєнко та ін.

Учасниками зустрічі було охарактеризовано спільні та відмінні риси вітчизняної моделі мовної освіти в школах національних меншин України та моделі білінгвальної освіти для мовної меншини в Латвії.

Мультилінгвізм та формування полікультурної компетентності розглянуто як стратегічний напрям в організації навчання мови протягом усього життя. 


Повернення до списку