Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 27 листопада 2014 року

Засідання вченої ради 27 листопада 2014 року 03.12.2014

27 листопада 2014 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання:

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Науково-методичні засади формування та реалізації оновленого змісту суспільствознавчих предметів в основній школі» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Пометун О.І. )

З інформацією виступила завідувач лабораторії cуспільствознавчої освіти доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Пометун Олена Іванівна.

За висновками комісії (Н.М. Бібік, Г.О. Васьківська, Д.О. Пузіков), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії.

Детальніше

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Теоретико-методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти в основній школі» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Ільченко В.Р.)

З інформацією виступила завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Ільченко Віра Романівна.

За висновками комісії (Л.П. Величко, Т.М. Засєкіна, Н.Ю. Матяш), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії.

Детальніше

Про результати завершеного наукового дослідження «Зміст і методика навчання української літератури на засадах компетентнісного підходу в основній школі» та його упровадження в освітню практику (2012–2014 рр.; керівник НДР – Паламар С.П.).

З інформацією виступила завідувач лабораторії літературної освіти кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Паламар Світлана Павлівна.

За висновками комісії (Н.М. Бібік, Н.Б. Голуб, В.Г. Редько), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії.

Детальніше

Серед іншого рішенням вченої ради:

· схвалено пропозицію лабораторії оцінювання якості освіти про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника к.пед.н., доц., старшому науковому співробітнику Інституту педагогіки Л.С. Ващенко;

· схвалено проект Тематичного плану НДР Інституту педагогіки на 2015 рік;

· рекомендовано до видання й поширення рукописів за завершеними плановими темами лабораторій: географічної та економічної освіти, суспільствознавчої освіти;

· рекомендовано до друку збірник наукових праць «Анотовані результати НДР Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік».

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТОПовернення до списку