Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 24 листопада 2014 року

Засідання вченої ради 24 листопада 2014 року 26.11.2014
24 листопада 2014 року на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалися питання:

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Локшина О.І.)

З інформацією виступила завідувач лабораторії порівняльної педагогіки доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Локшина Олена Ігорівна.

За висновками комісії (Н.П. Дічек, В.В. Мелешко, О.І. Пометун), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії. Докладніше

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання» (2012–2014 рр.; керівник НДР – Васьківська Г.О.)

З інформацією виступила завідувач лабораторії дидактики доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Васьківська Галина Олексіївна.

За висновками комісії (Н.М. Бібік, Н.Б. Голуб, О.В. Онопрієнко), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії. Докладніше

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Наукове обґрунтування добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології» в початковій і основній школі» та його упровадження в освітню практику (2012–2014 рр.; керівник НДР – Тарара А.М.)

З інформацією виступив завідувач лабораторії трудового навчання та профорієнтації кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Тарара Анатолій Михайлович.

За висновками комісії (В.В. Лапінський, В.І. Доротюк, М.І. Піддячий), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів за завершеним науковим дослідженням, вчена рада схвалила результати діяльності лабораторії. Докладніше

Серед іншого рішенням вченої ради:

• рекомендовано до видання й поширення рукописів за завершеними плановими темами лабораторій: порівняльної педагогіки, дидактики, навчання інформатики, літературної освіти;

• рекомендовано до друку чергові номери науково-методичного журналу «Українська література в загальноосвітній школі», «Комп'ютер у школі та сім'ї», «Українська мова і література в школі».

Привітали з ювілеєм: кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Л.І. Курач.Повернення до списку