Crossref Member Badge

Круглий стіл «Мова підручників для загальноосвітніх навчальних закладів: сучасний стан і погляд у майбутнє».

Круглий стіл «Мова підручників для загальноосвітніх навчальних закладів: сучасний стан і погляд у майбутнє». 18.11.2014

Організатори: НАН України, Інститут української мови.

Мета заходу – з’ясування специфіки сучасного підручникотворчого процесу в Україні, аналіз мови підручників української мови для загальноосвітніх навчальних закладів, презентація оригінальних технологій створення сучасних підручників і посібників.

Проблеми, які обговорювалися: мовні помилки в підручниках, термінопростір сучасного підручника, динамічна стабільність мовної норми в підручниках; технології створення сучасних підручників; вимоги до мови підручників XXI століття; шляхи вдосконалення мови сучасних підручників.

У роботі круглого столу взяли заступник директора Інституту педагогіки НАПН України Засєкіна Т.М., головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти, дійсний член НАПН України Вашуленко М.С., завідувач лабораторії навчання української мови Голуб Н.Б., співробітники лабораторії навчання української мови (Сидоренко В.В., Ярмолюк А.В., Новосьолова В.І., Галаєвська Л.В.).

З доповідями виступили М.С. Вашуленко (Мова сучасних підручників: світоглядний і прагматичний виміри»), Т.М. Засєкіна («Технологія створення сучасного підручника», Н.Б. Голуб («Концептуальні засади сучасного підручника української мови»).

Участь в обговоренні взяли А.В.Ярмолюк А. В., В.В. Сидоренко.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТОПовернення до списку