Crossref Member Badge

Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти».

Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти». 17.11.2014

14 листопада 2014 року в Інституті педагогіки НАПН України відбулася ХІУ щорічна Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти». Відкрив конференцію директор інституту, доктор педагогічних наук, професор О.М. Топузов. Він наголосив, що історико-педагогічні дослідження є важливими не лише з точки зору аналізу та узагальнення доробку вітчизняної і зарубіжної педагогічної науки та освітньої практики, а й у контексті вирішення актуальних проблем сьогодення. Зокрема,щодо пошуку шляхів та механізмів удосконалення змісту загальної середньої освіти, розроблення навчально-методичного забезпечення, підручників нового покоління.

Учасників конференції привітали, академік-секретар Віділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор О.В. Сухомлинська, а також завідувач лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Н.П. Дічек.

Мета заходу полягяла у сприянні підвищенню якості історико-педагогічних досліджень, модернізації способів і методів рефлексії історії вітчизняного шкільництва з сучасних теоретико-методологічних позицій, у здійсненні аналізу й узагальненні якості сучасних вітчизняних досліджень з історії педагогіки, зокрема кандидатських і докторських дисертацій.

Проблеми, які обговорювалися: якість сучасних історико-педагогічних доліджень, роль біографічних студій у відтворенні історико-педагогічного процесу, рецепція як метод і мета історико-педагогічних доліджень, історико-порівняльний метод, вивчення зарубіжного педагогічного досвіду як актуальна проблема

У роботі конференції взяли активну участь провідні фахівці-історики педагогіки з Києва, Львова, Ніжина, Рівного, Слов’янська, Тернополя, Умані, Херсона, Харкова, Івано-Франківська, Кіровограда, Житомира, Чернігова, Мелітополя, Полтави, Мукачева, Хмельницького. Загалом дописи прислали понад 114 українських дослідників.

У ґрунтовних доповідях учасників та конструктивних дискусіях піднімалися проблеми вивчення української освіти в інтерпретації зарубіжних і вітчизняних дослідників, історії зарубіжної шкільної освіти у працях сучасних українських і зарубіжних науковців, вивчення надбань освітян у вітчизняному дослідницькому полі модерної доби.

За результатами конференції визначили актуальні напрями розгортання в Україні історико-педагогічних досліджень, реалізація яких сприятиме розвитку і вітчизняної педагогічної науки, і шкільної освіти. За матеріалами конференції видано збірник тез та анотованих матеріалів «Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти»

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку