Crossref Member Badge

Компетентнісно-діяльнісна та особистісно орієнтована парадигма побудови змісту сучасної шкільної іншомовної освіти. Місце і роль елективних курсів у навчанні іноземних мов учнів старшої школи

Компетентнісно-діяльнісна та особистісно орієнтована парадигма побудови змісту сучасної шкільної іншомовної освіти. Місце і роль елективних курсів у навчанні іноземних мов учнів старшої школи 12.11.2014

6–7 листопада 2014 року в місті Львові лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України спільно із Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Львівським міським управлінням освіти, Навчально-методичним центром освіти м. Львова провели Регіональний науково-практичний семінар методистів іноземних мов, заступників директорів з іноземних мов спеціалізованих шкіл, учителів іноземних мов м. Львова.

У семінарі взяли участь наукові співробітники лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України Валерій Григорович Редько, Тамара Костянтинівна Полонська, Надія Пилипівна Басай, а також провідний науковий співробітник лабораторії дидактики Василь Іванович Кизенко. Загалом у роботі семінару взяли участь 30 осіб.

Мета проведення семінару – апробація проміжних результатів наукового дослідження наукових співробітників лабораторії навчання іноземних мов і впровадження результатів дослідження завершеної у 2013 році теми НДР.

Семінар проводився протягом двох днів на базі Львівської спеціалізованої школи № 46 імені В’ячеслава Чорновола.

З вітальним словом до учасників семінару звернувся методист Львівського ОІППО Євген Володимирович Палій. Середню спеціалізовану школу № 46 імені В’ячеслава Чорновола презентував її директор Роман Михайлович Балаш спільно з учнями школи. Методист НМЦ освіти м. Львова Світлана Юріївна Матис ознайомила учасників із планом роботи семінару.

На пленарному засіданні 6 листопада було виголошено 7 доповідей.

Заступник директора ССЗШ № 46 імені В’ячеслава Чорновола, заслужений учитель України Петронеля Іванівна Винницька виступила з доповіддю «Діяльнісна парадигма формування досвіду іншомовного спілкування та її реалізація в умовах профільного навчання».

Тема доповіді завідувача лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України Валерія Григоровича Редька – «Лінгводидактичні засади конструювання змісту сучасних шкільних підручників з іноземних мов як засобів навчання іншомовного спілкування: результати аналізу і перспективи розвитку». Доповідач висвітлив концептуальні засади конструювання змісту навчальної літератури з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, які базуються на комунікативно-діяльнісному, особистісно орієнтованому і культурологічному підходах до навчання, а також розкрив сутність принципів побудови змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи.

Старший науковий співробітник лабораторії Тамара Костянтинівна Полонська презентувала доповідь на тему: «Інтерактивні методи профільного навчання іноземних мов як засоби оволодіння учнями елективними курсами», у якій вона ознайомила слухачів із значенням поняття «інтерактивні методи навчання іноземних мов», класифікацією цих методів, їх сутністю та значенням для навчання в межах змісту елективних курсів, навела приклади інтерактивних методів, які доцільно використовувати під час оволодіння елективними курсами: інтелект-карта, кластер, сінквейн, дискусія, дебати тощо.

Науковий співробітник лабораторії Надія Пилипівна Басай виступила з доповіддю «Основні вимоги до програм елективних курсів з іноземних мов для старшої школи». Вона ознайомила учасників семінару з проблемою дидактичного та методичного забезпечення процесу іншомовної освіти у профільній школі, зокрема з вимогами до змісту нових навчальних програм елективних курсів з іноземних мов.

Провідний науковий співробітник лабораторії дидактики Василь Іванович Кизенко виступив із доповіддю «Курси за вибором у змісті профілю навчання: дидактичний аспект», у якій було розглянуто функції курсів за вибором у системі профільного навчання старшокласників, охарактеризовано їх основні типи і види.

Тема доповіді начальника відділу кадрово-методичного забезпечення управління освіти Луцької міської ради Зіновії Богданівни Лещенко – «Інноваційна та експериментальна діяльність у сучасній шкільній освіті». Доповідач розкрила роль управління освіти в організації та проведенні експериментальної роботи щодо навчання іноземних мов у дошкільних і шкільних закладах м. Луцька.

Методист міського методичного кабінету управління освіти Луцької міської ради Оксана Павлівна Чухнова виступила з доповіддю «Метод асоціативних символів як педагогічний засіб учителя: робота структурних підрозділів міста». У доповіді йшлося про апробацію авторського методу асоціативних символів (автор методу Гунько С.В.) в окремих школах і дитячих садках м. Луцька.

У другій половині дня 6 листопада під керівництвом В.Г. Редька, С.Ю. Матис, М.М. Кохан було проведено круглий стіл «Тенденції розвитку іншомовної освіти у старшій школі», під час роботи якого своїми практичними здобутками поділилися вчителі іноземних мов міст Львова і Луцька.

Зокрема, учителька англійської мови ССЗШ № 28, методист НМЦ освіти м. Львова Світлана Юріївна Матис виступила з повідомленням «Спрямування змісту навчання іншомовного спілкування на особистість учня».

Тема повідомлення вчительки англійської мови, заступника директора Львівської лінгвістичної гімназії Ярослави Ярославівни Ядлось – «Орієнтація видів і форм навчальної діяльності на особливості розвитку індивідуальних можливостей учнів».

Учителька німецької мови, заступник директора гімназії імені Володимира Симоненка Оксана Борисівна Браткевич ознайомила учасників семінару з повідомленням «Профільне навчання як засіб стимулювання активності та самостійності школярів».

Тема повідомлення автора методу асоціативних символів, співавтора відповідних тематичних видань із м. Луцьк Світлани Віталіївни Гунько – «Метод асоціативних символів у навчанні іноземної мови на початковому етапі».

7 листопада було проведено круглий стіл «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі» (керівники: В.Г. Редько, Є.В. Палій, М.М. Кохан).

У роботі круглого столу взяли участь співробітники лабораторії навчання іноземних мов і лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України, методисти і вчителя іноземних мов міст Львова і Луцька.

Зокрема, Валерій Григорович Редько виступив із повідомленням «Засоби реалізації діалогу культур у змісті навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов», Тамара Костянтинівна Полонська – «Конструювання змісту навчального посібника елективного курсу «Культура і мистецтво Великої Британії» для учнів профільної школи», Надія Пилипівна Басай – «Концепція навчального посібника елективного курсу «Німецькомовні країни» для учнів профільної школи», Василь Іванович Кизенко – «Педагогічні засоби вирішення проблеми варіативного компонента змісту освіти у старшій школі». Учителька англійської мови комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області» Наталія Русланівна Стадник поділилася зі слухачами семінару власним досвідом роботи і виступила з повідомленням «Зміст навчальної іншомовної діяльності вчителя початкової школи відповідно до методу асоціативних символів».

Доповіді та повідомлення викликали неабиякий інтерес в учасників семінару, вони супроводжувалися запитаннями-відповідями і жвавим обговоренням порушених проблем.

За результатами семінару було вироблено й прийнято відповідні рекомендації.

Окрім того, відбулося обговорення планів подальшої співпраці лабораторії навчання іноземних мов і НВК «Школа-садок «Софія» м. Львова. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку