Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція

Всеукраїнська науково-практична конференція 28.02.2013

22-23 лютого 2013 року у місті Чернігів відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісна парадигма розвитку мовної освіти у середній і вищий школах: сучасні виклики».

Організатори: Міністерство освіти молоді та спорту України, Чернігівський державний технологічний університет, Інститут педагогіки НАПН України.

У роботі конференції взяло участь 4 співробітники, 1 аспірант і 1науковий кореспондент лабораторії навчання іноземних мов.

На пленарному засіданні з доповіддю виступив В. Г. Редько, завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник – «Компетентнісно-діяльнісна парадигма визначення змісту навчання іншомовного спілкування учнів старшої школи».

Науковці лабораторії виступили з такими доповідями:

Т. К. Полонська, старший науковий співробітник лабораторії, кандидат педагогічних наук – «Реалізація компетентнісного підходу через зміст елективних курсів з іноземної мови у профільній школі»;

І. В. Алєксєєнко, молодший науковий співробітник лабораторії – «Компетентнісне спрямування змісту уроків іноземної мови у старшій школі»;

Ю. П. Радченко, молодший науковий співробітник лабораторії – «Об’єкти моніторингу освітніх досягнень з іноземної мови старшокласників в умовах компетентнісного підходу»;

Аспірант О.М. Федоренко – «Особливості компонентного складу змісту навчання іншомовного професійно-спрямованого спілкування»;

Науковий кореспондент Т.О. Корогод – «Формування досвіду самостійної пізнавальної діяльностістудентів нефілологічних спеціальностей у процесі навчання іншомовногопрофесійного спілкування».

Мета заходу – висвітлити набутий досвід і визначити перспективи використання компетентнісної парадигми навчання іншомовного спілкування під час оволодіння навчання рідної та іноземною мовами у середній та вищій школах.

Проблеми, які обговорювалися: питання компетентнісно-діяльнісної парадигми визначення змісту навчання іншомовного спілкування учнів старшої школи, зясування особливості реалізації компетентнісного підходу через зміст елективних курсів з іноземної мови.

Результати. За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць «Компетентнісна парадигма розвитку мовної освіти у середній і вищий школах: сучасні виклики».


Повернення до списку