Crossref Member Badge

Обласна науково-практична конференція «Природнича освіта: проблеми та шляхи їх вирішення» в Хмельницькому

Обласна науково-практична конференція «Природнича освіта: проблеми та шляхи їх вирішення» в Хмельницькому 13.10.2014

7 жовтня 2014 року у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулась обласна науково-практична конференція «Природнича освіта: проблеми та шляхи їх вирішення». Організаторами заходу виступили: Інститут педагогіки НАПН України, Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА, Хмельницький ОІППО, Хмельницька ГПА та Управління освіти і науки Хмельницької міської ради. У конференції взяли участь співробітники лабораторії хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, для яких ця конференція стала важливим заходом з упровадження проміжних результатів НДР з теми «Проектування змісту шкільної біологічної освіти».

Із вступним словом до учасників конференції звернулися директор департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Фасоля О.І. та проректор Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Попик О.Ф.

На пленарному засіданні виступила Матяш Н.Ю. з доповіддю: «Стан біологічної освіти в основній школі: проблеми та шляхи їх вирішення».

На секційному засіданні, яке відбулося в гімназії № 17 м. Хмельницького, виступила Коршевнюк Т.В. з темою «Компетентнісний підхід до проектування змісту курсу біології (6 клас). Козленко О.Г. організував майстер-клас з учителями біології, під час якого розкрив можливості упровадження моделювання у навчання біології в основній школі на прикладі блоків моделей для 9 класу.

У рекомендаціях конференції закцентовано увагу на модернізації змісту біологічної освіти та організації занять; інтенсифікації видання актуальної наукової і методичної друкованої продукції природничого спрямування; необхідності впровадження у процес навчання компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів у їх поєднанні; перегляді критеріальних показників вивчення біології із урахуванням компетентнісного підходу.


Повернення до списку