Crossref Member Badge

Результати дослідження у шкільну практику

Результати дослідження у шкільну практику 25.09.2014

Науково-теоретичні положення будь-якого дослідження лише тоді будуть значущими та ефективними, якщо вони успішно імплементуються у практичну діяльність. Це твердження стосується і наукового дослідження, здійсненого співробітниками лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старшої школи» (2011 – 2013 рр.). Воно охоплювало комплекс наукових проблем, які стосуються змісту та організації процесу навчання у старшій школі. Значна частина запропонованих дидактичних і методичних положень була перевірена у шкільній практиці.

З метою упровадження результатів проведеного дослідження завідувачем лабораторії В.Г. Редьком були проведені науково-теоретичні семінари в м. Ужгороді (Закарпатська обл.) та м. Львові. Педагогічна громадськість (учителі іноземних мов, методисти районних і міських відділів освіти та обласних інститутів ППО) була ознайомлена з особливостями змісту навчання іноземних мов у старшій школі. Результати дослідження наукових співробітників лабораторії викликали значний професійний інтерес у присутніх: були поставлені запитання, висловлені власні ставлення до проблеми, проведені консультації.

Ми щиро вдячні нашим колегам, методистам Закарпатського і Львівського обласних інститутів ППО М.С.Трифан, І.С.Буксар та Є.В. Палію, а також колективу навчального закладу № 80 м. Львова за плідну співпрацю у проведенні семінарів.


Повернення до списку