Crossref Member Badge

Про дослідження уміння десятикласників вчитися

Про дослідження уміння десятикласників вчитися 22.09.2014

17 вересня 2014 р. на базі Хмельницького ліцею № 17 відбувся науково-теоретичний семінар. На ньому було обговорено результати експериментального дослідження лабораторії оцінювання якості освіти Інституту педагогіки НАПН України щодо уміння вчитися.

За результатами дослідження більше всього корелюють уміння десятикласників планувати навчальний процес і організовувати власне навчання; адекватно оцінювати результати навчання і ефективно його організовувати. Найбільш слабкими зв’язками з іншими складовими компетентності уміння вчитися характеризується здатність школярів осмислювати важливість навчального процесу, що свідчить про низький рівень сформованості мотивації до навчання.

Інтерпретація результатів кластерного аналізу дає можливість зробити припущення, що серед ознак сформованості компетентності уміння вчитися, що об’єднують десятикласників є:

· уміння планувати хід виконання завдання і обрати раціональний спосіб розв’язання завдань;

· здатність прогнозувати результати виконання завдань і здійснювати самооцінку своєї роботи;

· уміння брати участь у навчальному діалозі й оцінювати відповіді однокласників;

· уміння виокремлювати у тексті головне та складати завдання до тексту;

· здатності оцінити свої здібності й можливості виконувати навчальні завдання та вирішувати навчальні проблеми;

· уміння оцінювати причини невдач у навчанні.

Окрім того, десятикласників поєднало домінуюче розуміння важливості складання ЗНО, вступ до ВНЗ та здобуття професії. До них приєднуються ті, хто вважає важливим отримати глибокі і міцні знання для життя. Найвищими балами (10–12) десятикласники оцінили свої мотиви щодо навчальної діяльності, а саме: здобути професію; скласти ЗНО та вступити до ВНЗ; отримати глибокі , міцні знання для життя; отримати інтелектуальне задоволення від навчання.

Педагоги ліцею поділилися досвідом формування в учнів різного віку компетентності уміння вчитися.


Повернення до списку