Crossref Member Badge

Відкриті уроки лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України для вчителів-суспільствознавців Миколаївщини

Відкриті уроки лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України для вчителів-суспільствознавців Миколаївщини 04.09.2014

27‑31 серпня 2014 року на запрошення  Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти науковці лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України (під керівництвом завідувача лабораторії О. І. Пометун, члена-кореспондента, д.пед.н., професора, автора численних шкільних підручників і навчально-методичних посібників) в рамках Літньої школи освітян України ознайомили вчителів історії та правознавства  Миколаївської області з напрацюваннями колективу.

Роботу Літньої школи було розпочато департаментом освіти, науки та молоді Миколаївської  обласної державної адміністрації 27 серпня 2014 року проведенням серпневої конференції працівників освіти  Миколаївської області «Проблеми та перспективи розвитку освітнього простору Миколаївщини», у роботі якої взяли участь і співробітники лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

На важливих акцентах вирішення проблем якості освіти загострила увагу О. І. Пометун України у своєму виступі «Методологія сучасного уроку як основа реалізації Державного стандарту освіти». В доповіді було наголошено на важливості  громадянської позиції освітян в умовах сучасних викликів суспільного життя і ситуації в країні.

Під час проведення академічного дискурсу із вчителями суспільствознавства м. Миколаїва зацікавлення й жваве обговорення викликали публічні доповіді професорів Пометун Олени Іванівни «Поєднання компетентнісного та діяльнісного підходів на уроці як основа реалізації Державного стандарту освіти» та Гупана Нестора Миколайовича «Деякі суперечливі питання змісту шкільної історичної освіти», авторські семінари і студії за шкільними підручниками наукових співробітників лабораторії суспільствознавчої освіти Власова Віталія Сергійовича, Мороза Петра Володимировича, Малієнко Юлії Борисівни, Ремех Тетяни Олексіївни.

Продовжила свою роботу Літня школа освітян України 2014 року на чорноморському узбережжі (м. Очаків, Миколаївської області). У її роботі взяли участь співробітники лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАНП України, Національного університету ім. В.О. Сухомлинського, МОІППО, НМЦ управлінь освіти Миколаївської міської ради, методистів районних (міських) відділів (управлінь) освіти, керівників районних (міських) методичних об’єднань, учителів-практиків, охоплено понад 150 освітян.

Програмою Літньої школи передбачалося ознайомлення педагогів із сучасними підходами до реалізації змісту суспільствознавчої освіти і новітніми технологіями, презентація нових підручників з історії для 6 класу та методичних інновацій, що забезпечують якість історичної освіти. Реалізація поставлених задач здійснювалася під час проведення круглих столів, тренінгів, авторських творчих майстерень, дискусій.

Учителі за розкладом Школи мали можливість взяти участь у  тренінгах. Що проводили співробітники лабораторії: «Структура і методика уроку історії в контексті компетентнісного підходу», «Запитання як найважливіший інструмент учителя» (Пометун Олена Іванівна), авторських семінарів: «Суперечливі питання змісту шкільної історичної освіти» (Гупан Нестор Миколайович), «Особливості навчання історії стародавнього світу за новим підручником» (Власов Віталій Сергійович), «Особливості проведення практичних занять на уроках всесвітньої історії» (Малієнко Юлія Борисівна),  «Особливості навчання правознавства учнів 9-х класів у контексті компетентнісного підходу» (Ремех Тетяна Олексіївна), авторська студія за шкільними підручниками «Місце і роль шкільного підручника історії в умовах дослідницького навчання» (Мороз Петро Володимирович).

Учителі правознавства долучилися до авторської майстерні «Формування нормознавчої правової компетенції учнів на уроках правознавства», тренінгу з розв’язання юридичних задач заслуженого вчителя України Гращенкової І. О, спеціаліста вищої категорії, учителя правознавства Миколаївського юридичного ліцею Миколаївської міської ради.

Серед багатьох питань суспільствознавчої освіти, які розглянули педагоги, важливим стало обговорення проблем громадянської позиції вчителя історії та персональної відповідальності за зміст матеріалу, його подачу, організацію та результати навчально-виховного процесу з історії та правознавства, відповідального ставлення педагогів до виконання своїх обов’язків.

Учасники Школи на чолі з модератором Єрмаковою І. П., к.пед.н., доцентом кафедри педагогіки та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Навчально-дослідницького інституту історії та права МНУ імені В. О. Сухомлинського, обговорили завдання модернізації змісту професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін у контексті нового Закону України «Про вищу освіту».

Упродовж п’яти днів працював відкритий мікрофон учителів-суспільствознавців «Шукаємо шляхи порозуміння в суспільстві, відповіді на запитання й поради давали науковці й практикуючі педагоги.
Дискусії, методичні майстерні, авторські  семінари, тренінги авторів шкільних підручників із історії та підґрунтуванням правознавства, круглі столи стали основою для виявлення недоліків та напрацювання методичною службою (під головуванням: Михайлович Г. І. завідувача лабораторії суспільствознавчої освіти МОІППО, Мирнінко І. Г. методиста лабораторії суспільствознавчої освіти МОІППО)  календарно-тематичних планів, моделей навчальних занять предметів освітньої галузі «Суспільствознавство», методичних рекомендацій до нового 2014/2015 навчального року та пропозицій до Міністерства освіти і науки України, НАПН України щодо подальшої взаємодії в контексті модернізації національної суспільствознавчої освіти.

У підготовлених за результатами Літньої школи рекомендаціями учасники констатували, що суспільно-політичні виклики сьогодення висувають нові вимоги до суспільствознавчої освіти, серед яких, насамперед, формування національної самосвідомості учнів, їх патріотизму, обґрунтованого вибору власних пріоритетів,усвідомлення ними національної ідентичності та відповідальності за долю держави. За цих умов значно зростає відповідальність учителя-суспільствознавця, обов’язком якого є розвиток в учнів основних загальнолюдських цінностей, громадянськості, моральних якостей, відповідальності за власну долю та майбутнє своєї Батьківщини. Вирішення зазначених актуальних завдань неможливе без діалогу вчителів-практиків, науковців, керівників освіти задля вироблення єдиної стратегії розвитку суспільствознавчої освіти.

Учасники Літньої школи звернулись з пропозиціями до:

1.     Міністерства освіти та науки України:

-         розробити, обговорити й затвердити концепцію суспільствознавчої освіти, звертаючи особливу увагу на нагальні виклики сьогодення;

-         відкласти переробку та внесення змін до навчальних програм 5 – 6-х класів до кінця терміну апробації чинних підручників, принаймні на 5 років, щоб не створювати труднощі для практикуючих учителів;

-         розробити повноцінну систему суспільствознавчої освіти,  яка би органічно поєднувала курси історії з іншими суспільствознавчими предметами, що повинні забезпечити безперервність у формуванні громадянськості та суспільної компетентності учнів. Зокрема таку систему могли б скласти предмети:

5, 6, 7 класи – “Етика”;

8 клас – «Практичне право»

9 – 10 клас – «Основи правознавства»;

10 – 11 клас – «Людина і суспільство» («Громадянська освіта»).

-         рекомендувати ЗНЗ посилювати громадянознавчий, компонент за рахунок предметів варіативної частини, зокрема курсами «Живи за правилами», «Вчимося бути громадянами», «Ми – громадяни України», «Права людини», «Громадянська освіта», «Основи критичного мислення», краєзнавчими курсами;

-         забезпечувати обов’язкову апробацію підручників, що готуються до масового видання в співпраці вчителів-практиків, ОІППО й ІП НАНП України  та у процесі викладання в школах;

-         відкоригувати зміст  нормативних документів 2014 – 2015 н.р. щодо викладання предметів суспільного циклу з метою узгодження робочих планів, навчальних програм, інструктивно-методичних листів із попередньо виданими документами МОН України;

-         чітко визначити перелік навчально-методичної літератури, рекомендованої для використання в навчально-виховному процесі  в поточному навчальному році.

2.     Національної академії педагогічних наук України та Інституту педагогіки НАПН України

-         розширювати співпрацю з ОІППО, методичною службою в сфері експериментальної роботи, апробації підручників, залучення педагогів до наукової та науково-дослідницької роботи;

-         під час проведення психолого-педагогічної експертизи навчально-методичного забезпечення викладання суспільствознавчих предметів  звернути увагу на існуюче перевантаження навчальних програм, внести відповідні корективи за умови збереження кількості навчального часу на викладання суспільствознавчих предметів;

-         практикувати проведення виїзних засідань, семінарів, конференцій, педагогічних майстерень за участі науковців, методистів, учителів тощо;

-         розвивати співпрацю МОІППО, методичних служб та відповідних установ НАПН України з виявлення та підготовки до наукової діяльності талановитих учителів-практиків;

-         активізувати роботу щодо реалізації спільних проектів, зокрема міжнародних, що здійснює Інститут педагогіки НАПН України у співпраці з МОІППО та методичними службами області.

3. Методичних служб області:

-         довести до відома вчителів-суспільствознавців області рекомендації “Літньої школи освітян – 2014”;

-         розвивати співпрацю з Інститутом педагогіки НАПН України щодо поліпшення якості освіти, розвитку педагогічної майстерності вчителів;

-         брати участь в експертизі й апробації сучасних навчально-методичних комплектів;

-         долучати творчих учителів до розробки навчально-методичного забезпечення регіонального компоненту суспільствознавчої освіти;

-         активізувати роботу по вивченню, узагальненню та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду, залучаючи до цього творчих учителів;

-         ширше використовувати потенціал учителів-методистів, учителів – призерів Всеукраїнських конкурсів «Учитель року»;

-         вийти з пропозиціями до Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської ОДА щодо обов’язкової участі методистів-суспільствознавців в атестації навчальних закладів області ;

-         клопотати перед управліннями (відділами) освіти про врахування висновків методистів щодо присвоєння звань «старший учитель», «учитель-методист», «Лідер освіти».

4. Учителів-суспільствознавців:

-         забезпечити якісну реалізацію Державного стандарту суспільствознавчої освіти шляхом ширшого запровадження в навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій та ІКТ;

-         практикувати системне використання на уроках різноманітної джерельної бази та засобів навчання з метою якісного забезпечення змісту освіти;

-         звернути увагу на відповідальне ставлення до якісної самоосвіти, що є важливим фактором забезпечення результативності сучасної освіти;

-         використовуючи сучасний інформаційний простір, долучатися до активного обговорення навчальних планів і програм, навчально-методичної літератури;

вважати обов’язковим складником роботи вчителі участь у різних формах педагогічної діяльності, що сприяють розвитку творчості та результативності роботи педагога.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТОПовернення до списку