Crossref Member Badge

Нарада з природничниками Буковини про завдання у новому навчальному році

Нарада з природничниками Буковини про завдання у новому навчальному році 26.08.2014

Співробітники лабораторії оцінювання якості освіти Інституту педагогіки НАПН України взяли участь у роботі серпневих науково-методичних нарад методистів РМК/ММК, керівників методичних об’єднань вчителів географії, економіки та біології Чернівецької області.

Предметом розмови було обговорення особливостей вивчення природничих предметів у новому навчальному році, зокрема учнями 6-х класів, які працюватимуть за новими навчальними програмами. Завідуючі кабінетами та методисти В.М. Рибчинський, В.Ю. Туряк, С.В. Лазареєва окреслили шляхи поліпшення якості географічної, економічної та біологічної освіти; результати участі школярів у предметних змаганнях, конкурсах з природничих предметів.

Емоційні обговорення відбулися щодо результатів участі випускників, зокрема медалістів, Чернівецької області у ЗНО. Переконливими були виступи викладачів Чернівецького національного університету та Чернівецького інститут післядипломної педагогічної освіти І.І. Костащука, Г.Г. Москалик, І.М. Шепенюк, які обґрунтували думку про те, що попри складність тестових завдань, недосконалість системи оцінювання результатів ЗНО, потребує системної модернізації організація навчального процесу з природничих предметів, переорієнтації його з інформаційно-репродуктивної функції на діяльнісну, вмотивовану на ініціативу та самостійність учнів.

Старший науковий співробітник лабораторії оцінювання якості освіти Інституту педагогіки Л.С. Ващенко у своєю виступі звернула увагу на проблему розроблення та застосування ефективних технологій оцінювання рівня сформованості компетентностей, зокрема здатності школярів використовувати набуті знання та уміння у практичній діяльності. Старший науковий співробітник цієї ж лабораторії В.Г. Паньков розповів про особливості навчально-методичного забезпечення вивчення біології, географії та економіки у новому навчальному році.

У роботі наради взяла участь завідувач відділом природничо-математичної освіти Чернівецького інституту післядипломної педагогічної освіти О.Я. Біляніна. Розмова на нараді була продуктивною та цікавою.


Повернення до списку