Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління інноваційним розвитком системи загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ»

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління інноваційним розвитком системи загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ» 12.06.2014

10–11 червня 2014 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (у заочній формі) «Управління інноваційним розвитком системи загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ».

Організатори: Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Інститут педагогіки (лабораторія педагогічних інновацій), Інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області.

У роботі конференції взяли участь три наукові співробітники лабораторії педагогічних інновацій (Пузіков Д.О., Зоц В.М., Миньківська М. В.).

Теми виступів:

Д.О. Пузіков – «Факторно-критеріальна модель оцінювання інноваційного розвитку загальнооосвітнього навчального закладу»;

В.М. Зоц – «Синергетичний контекст педагогічного управління»;

М.В. Миньківська – «Передбачення перспектив інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу в процесі його оцінювання».

Мета заходу – аналіз теорії та практики управління інноваційним розвитком системи загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ в Україні, визначення теоретико-методичних засад управління інноваційним розвитком системи загальної середньої освіти.

Проблеми, які обговорювалися: теорія, технологія та практика управління інноваційним розвитком системи загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ.

Результати. Обмін досвідом з управління (зокрема контролю та оцінювання) інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів в Україні та країнах Європи, оприлюднення й апробація проміжних результатів НДР з оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

За результатами конференції видано: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічної реформ» / За наук. ред. Л.М. Ващенко. – Чернівці : Наші книги, 2014. – 148 с.

Матеріали заходу розміщено на сайті конференції (https://sites.google.com/site/uinroso).

Повернення до списку