Crossref Member Badge

V науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст»

V науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» 06.06.2014

5 червня 2014 року в Інституті педагогіки відбувся V науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст». Семінар організовано лабораторією порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України в рамках НДР «Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти в провідних країнах Європи та США» (2012 – 2014) за підтримки партнерів – Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, а також Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У заході взяло участь понад 100 учасників з багатьох регіонів України – Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської областей і м. Києва.

Із вітальним словом до учасників семінару звернулися Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України і Сухомлинська Ольга Василівна, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України.

На пленарному засіданні з доповідями виступили Вихрущ Анатолій Володимирович, д-р пед.н., проф., зав. кафедри психологічних та педагогічних дисциплін Тернопільського національного економічного університету «Етнопедагогіка в компаративістиці: минуле для майбутнього», Заболотна Оксана Адольфівна, д-р пед.н., доцент, професор кафедри практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Контент-аналіз як метод проведення порівняльно-педагогічних досліджень», Локшина Олена Ігорівна, д-р пед.н., завідувач лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України «Здобутки і виклики порівняльної педагогіки в Україні»

У рамках семінару було апробовано світові інноваційні методики поширення знань і досвіду – організовано три майстер-класи «Кафе знань» на теми: «Методологічна платформа порівняльно-педагогічних досліджень: рекомендації до виконання дисертаційних робіт у галузі порівняльної педагогіки», модератор Шеверун Надія Володимирівна, к.пед.н., ст. наук. співробітник лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України; «Ресурсна платформа порівняльно-педагогічних досліджень: освітні електронні ресурси Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська Академія», модератор Назаровець Сергій Андрійович, заступник директора НБ НаУКМА з автоматизації; «Апробаційна платформа порівняльно-педагогічних досліджень: як написати наукову статтю у міжнародне видання», модератор Загоруйко Людмила Олексіївна, к.пед.н., доцент кафедри практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Відбулася широка дискусія учасників семінару з питань, порушених на пленарному засіданні, а також із тематики майстер-класів в рамках засідань секцій: «Методологічні проблеми порівняльної педагогіки», «Педагогічні реалії у порівняльно-історичній ретроспективі», «Освітні реформи та інновації у глобалізованому світі», «Стратегії розвитку шкільної освіти – світовий вимір», «Зарубіжний досвід підтримки обдарованості та сприяння творчим здібностям школярів», «Актуальні проблеми професійної освіти та освіти дорослих у компаративістичній перспективі», «Світові тенденції розвитку ІКТ-освіти». Співробітники лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України впроваджували свої напрацювання, зроблені в ході виконання НДР, на секції «Забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США».

Відбулося також обговорення перспектив подальшої співпраці спільноти українських компаративістів, за результатами обговорення прийнята Резолюція V науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» «Про інтенсифікацію співробітництва українських педагогів-компаративістів».

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО

ПЕРЕГЛЯНУТИ МАТЕРІАЛИ ЗБІРНИКА "Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст"

ПЕРЕГЛЯНУТИ МАТЕРІАЛИ ЗБІРНИКА "Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст"Повернення до списку