Crossref Member Badge

Науково-практичний семінар «Дидактичні умови фундаменталізації змісту освіти в старшій школі в умовах профільного навчання»

Науково-практичний семінар «Дидактичні умови фундаменталізації змісту освіти в старшій школі в умовах профільного навчання» 19.05.2014

14 травня 2014 року на базі гімназії № 290 м. Києва лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України, Інститут післядипломної педагогічної освіти КУ імені Бориса Грінченка, Науково-методичний центр профільного навчання Управління освіти Дарницької РДА м. Києва, Науково-методичний центр управління освіти ДРДА провели науково-практичний семінар «Дидактичні умови фундаменталізації змісту освіти в старшій школі в умовах профільного навчання».

У роботі семінару взяли участь 4 наукових співробітника лабораторії дидактики, які виступили з доповідями:

Л.А. Липова – «Генералізація фундаментальних природничих знань як логічний перехід до їх нового рівня – мета предметності»;

С.Е. Трубачева – «Технологічний аспект фундаменталізації змісту освіти старшокласників»;

О.В. Барановська – «Гуманітарний аспект фундаменталізації змісту освіти в умовах профільного навчання»;

С.В. Косянчук – «Модель формування цінінісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу».

Питання, які обговорювалися: фундаменталізація змісту профільного навчання в контексті людиноцентризму; мультипрофільне навчання: погляд у майбутнє; допрофільна підготовка – важливий чинник фундаменталізації змісту освіти в старшій школі; генералізація фундаментальних природничих знань як логічний перехід до їх нового рівня – метапредметності; педагогічні засоби розв’язання проблеми фундаменталізації змісту варіативного освітнього компонента в старшій школі; гуманітарний аспект фундаменталізації змісту освіти в умовах профільного навчання; тлумачення поняття єдиного освітнього простору і проблеми профільної школи; технологічний аспект фундаменталізації змісту освіти старшокласників; принцип формування системи екологічних знань старшокласників у процесі фундаменталізації змісту освіти; модель формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу; формування екологічної компетентності учнів у процесі вивчення хімії в класах хімічних профілів; формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення хімії на академічному рівні; зміст природознавства початкової школи як важливий компонент підготовчого етапу допрофільної природничої підготовки учнів; дидактичні умови фундаменталізації змісту математичної освіти; компетентнісний підхід до вивчення географії в школі в умовах глобалізації; перспективи розвитку профільного навчання в закладах Дарницького району. 


Повернення до списку