Crossref Member Badge

Семінар «Актуальні проблеми становлення педагогів-професіоналів в умовах багатовекторної системи неперервної освіти»

Семінар «Актуальні проблеми становлення педагогів-професіоналів в умовах багатовекторної системи неперервної освіти» 19.05.2014

15 травня 2014 року відбувся семінар заступників директорів з методичної роботи ЗНЗ м. Луцька Волинської області «Актуальні проблеми становлення педагогів-професіоналів в умовах багатовекторної системи неперервної освіти».

Серед низки проблем, які обговорювалися, пріоритетне місце було надане науково-теоретичним засадам і практиці використання методу асоціативних символів під час навчання іншомовного спілкування дошкільників і молодших школярів.

Переконливим свідченням ефективності методу стали заняття з англійської мови, проведені автором ідеї С.В.Гунько з дітьми 3-х і 5-6-ти років та з учнями 1-го і 2-го класів (вчителі Н.В.Стадник і Н.П.Занюк).

У семінарі взяв участь завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України В.Г. Редько, який висловив позитивне ставлення до результатів використання методу асоціативних символів. Окрім того, ним були сформульовані деякі побажання для удосконалення окремих аспектів діяльності усіх учасників упровадження цього методу.

Важлива роль в обґрунтуванні та використанні методу асоціативних символів належить З.Б.Лещенко, начальнику відділу кадрово-методичного забезпечення управління освіти Луцької міської ради, та Л.Є. Гусак, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри іноземних мов СНУ ім. Лесі Українки.

Прийняті рекомендації за результатами семінару спонукають усіх учасників експерименту спрямувати свою діяльність на більш широку імплементацію методу в шкільній практиці України.


Повернення до списку