Crossref Member Badge

Всеукраїнський навчально-методичний семінар методистів іноземних мов обласних (міських) ППО

Всеукраїнський навчально-методичний семінар методистів іноземних мов обласних (міських) ППО 12.05.2014

6-8 травня 2014 року в місті Ужгороді з ініціативи МОН України відбувся Всеукраїнський навчально-методичний семінар методистів іноземних мов обласних (міських) ППО. У семінарі взяли участь наукові співробітники лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України В.Г. Редько і Н.П. Басай.

В.Г. Редько виступив на пленарному засіданні з доповіддю «Методологія навчання другої іноземної мови». У змісті доповіді він порушив питання упровадження компетентнісної парадигми навчання іншомовного спілкування, розглянув особливості навчання другої іноземної мови, навів приклади засобів реалізації компетентнісної парадигми у змісті шкільних підручників.

Н.П. Басай виступила з доповіддю «Самостійна робота з іноземної мови учнів старшої школи», в якій розглянула засоби організації самостійної роботи старшокласників в урочний і позаурочний час.

В.Г. Редько і Н.П. Басай взяли участь у роботі секцій, де відповідно виступили з повідомленнями «Тенденції оновлення змісту шкільної іншомовної освіти: стан, проблеми, перспективи» і «Концептуальні засади навчання другої іноземної мови з 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, реалізовані в нових НМК «Parallelen» для 5-го і 6-го класів».

Окрім того, В.Г. Редько керував роботою круглого столу «Дидактико-методичні підходи до конструювання змісту підручників», де розглядалися питання змісту шкільної іншомовної освіти відповідно до сучасних тенденцій її розвитку.  

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку