Crossref Member Badge

Міжнародна науково-практична конференція «Упровадження інтегрованого навчання в загальноосвітній і вищій школах: реалії та перспективи»

Міжнародна науково-практична конференція «Упровадження інтегрованого навчання в загальноосвітній і вищій школах: реалії та перспективи» 05.05.2014

30 квітня 2014 р. на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Упровадження інтегрованого навчання в загальноосвітній і вищій школах: реалії та перспективи».

Організатори: Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України (лабораторія інтеграції змісту освіти), Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (природничий факультет), Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (кафедра методики змісту освіти).

Міжнародна науково-практична конференція «Упровадження інтегрованого навчання в загальноосвітній і вищій школах: реалії та перспективи» – 20-те зібрання педагогів країни, приурочене до Дня довкілля та присвячене 20-річчю лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України.

У конференції взяло участь понад 90 осіб з усіх регіонів України – академіки, професори, доктори, кандидати педагогічних, філософських, психологічних, медичних наук, педагоги-практики, методисти РМК.

Найактуальнішим напрямком роботи конференції було обговорення її учасниками ідей освіти стійкого розвитку суспільства, до яких спрямовується розвиток освітніх систем країн Європейського Союзу, їх втілення впродовж 20 років через модель цілісної освіти «Довкілля», методичної системи модернізації освіти на засадах компетентнісного підходу та освіти для сталого розвитку, здоров’язбережувального навчального середовища, необхідності впровадження принципів підготовки вчителів профільної школи до інтегрованого навчання в шкільну практику, експериментального дослідження впливу інтегрованого навчання на здоров’я учнів, їхній інтелектуальний та психічний стан, аналіз у цьому аспекті традиційного змісту освіти та його навчального середовища.

Під час конференції аналізувався досвід залучення громадськості до розв’язання проблем компетентнісного підходу в освіті в регіонах країни, впровадження освітньої моделі «Довкілля» як офіційно визнаної освіти стійкого розвитку, її позитивний вплив на психічний, духовний, інтелектуальний розвиток учнів, зміцнення їхнього фізичного здоров’я, досягнення ними високих рівнів інтелекту та розуміння інформації, зменшення статичного навантаження на організм дитини завдяки заняттям поза приміщенням школи. Аналізувалося також втілення понять освіти стійкого розвитку в Державному стандарті (в змісті предметів початкової, основної, профільної шкіл) та питання професійної перепідготовки вчителів природничих дисциплін до викладання інтегрованих курсів у профільній школі.

Учасники конференції аналізували розмаїття національних систем освіти країн Європейського Союзу ХХІ ст. в аспекті ефективності і справедливості освіти як основних векторів розвитку. Розглядалися стрижневі напрямки національних освітніх систем країн Європейського Союзу щодо формування в учнів ключових компетентностей як здатності оперувати базовими законами природи, суспільства, культури, довкілля, завдання трансформації змісту освіти у зв’язку з переходом від традиційного предметного конструювання змісту освіти до інтеграції змісту освітніх галузей на основі його сутнісного ядра та вище перелічених базових закономірностей, обговорювалася методична система компетентнісної моделі змісту освітньої галузі, домінанти освітніх галузей компетентнісного підходу, теоретико-методичні засади системи профільного навчання в регіоні.

Учасники конференції, серед яких понад 50 розробників освіти стійкого розвитку – освітньої моделі «Довкілля», наголошували на неприпустимості того, що модель освіти, за якою в 2000-2013 рр. навчалося понад 1 млн. учнів 1-11 класів, з 2014 р. вилучена з навчального процесу. Це єдина освітня модель, яка формує в учнів національний життєствердний образ світу, а відтак – суспільство з життєствердною моделлю світу, яка протидіє агресивній моделі світу і є запорукою миру на Землі.

Заслухавши та обговоривши доповіді та виступи учасників конференції, наукове зібрання рекомендує просити:

1. Президента і Прем'єр-Міністра України гарантувати право дітей України на навчання за підручниками до освітньої моделі «Довкілля», виданими за державні кошти.

2. Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України на законодавчому рівні вирішити питання про необхідність впровадження в практику школи моделей освіти, які є альтернативою традиційній системі освіти (наприклад, освіти для стійкого розвитку – освітньої моделі «Довкілля»).

3. Міністра освіти і науки забезпечити видання за державні кошти системи підручників до освітньої моделі «Довкілля» як освіти для стійкого розвитку, зокрема, системи підручників до освітньої галузі «Природознавство», що створюють умови для формування природничо-наукової компетентності як здатності учнів оперувати базовими закономірностями природи, інтегрувати знання про довкілля, отримані на уроках з різних предметів, у цілісний образ природи та засвоювати ядро природничо-наукових знань.

4. Президента і Президію НАПН України ініціювати реалізацію в школах країни освіти стійкого розвитку – освітньої моделі «Довкілля», яка є надбанням НАПН України; ініціювати проведення Всеукраїнського експерименту «Модернізація змісту загальної середньої освіти на засадах освіти для сталого розвитку», до якого готова значна кількість шкіл України, що працювали за освітньою моделлю «Довкілля».

5. Державним педагогічним університетам, обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти готувати керівників шкіл і педагогів до впровадження засад освіти стійкого розвитку, використовуючи здобутки Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського в сфері професійної перепідготовки вчителів до викладання інтегрованих курсів у профільній школі.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку