Crossref Member Badge

Лабораторія інтеграції змісту освіти святкує 20-ти річчя!

Лабораторія інтеграції змісту освіти святкує 20-ти річчя! 28.04.2014

Лабораторія інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України була створена у квітні 1994 року на базі Полтавського інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. Спочатку вона називалася лабораторією інтеграції змісту шкільної освіти, а з 2003 року була перейменована на лабораторію інтеграції змісту освіти. Очолила її Віра Романівна Ільченко, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України.

Нині в складі лабораторії працює 10 чоловік, серед яких 2 доктори педагогічних наук (В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз), 4 кандидати наук, старші наукові співробітники (к.пед.н. О. Г. Ільченко, к.пед.н. Л. М. Рибалко, к.хім.н. В. С. Коваленко, к.філол.н. М. А. Антонюк), 2 наукові співробітники (О. С. Гринюк, А. Х. Ляшенко), лаборант Т. М. Курбала й інженер-програміст О. В. Голота.

Упродовж 20 років лабораторія інтеграції змісту освіти виконує планомірну теоретичну і практичну роботу, досліджуючи проблеми інтеграції змісту шкільної природничо-наукової освіти, формування природничо-наукової картини світу в учнів початкової та основної школи, інтегрованого навчання природознавства в профільній школі тощо. Наукові розробки співробітників лабораторії спрямовані на пошук шляхів удосконалення та модернізації шкільної природничо-наукової освіти в напрямі інтегрованих курсів задля розуміння учнями цілісності природи.

Співробітники лабораторії разом з педагогами країни розробили модель цілісної освіти «Довкілля», яка втілює філософські, психологічні та педагогічні основи інтеграції змісту освіти, формуючи в учнів 1–11 класів цілісні знання про природу, життєствердний національний образ світу. створює психолого-педагогічні умови для пізнання дітьми свого етносоціоприродного довкілля на уроках серед природи.

За час роботи лабораторії на матеріалах її досліджень було захищено п’ять кандидатських і дві докторські дисертації.

Доробок науковців лабораторії становлять 7 монографій, близько 50 найменувань навчально-методичного забезпечення (навчальних програм, підручників, посібників для учнів та вчителів з інтегрованих природознавчих курсів), понад 300 статей.

Понад 10 загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької областей співпрацюють з лабораторією, виступаючи експериментальними майданчиками наукових досліджень.

Лабораторія щороку організовує й проводить міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, присвячені проблемам інтеграції та цілісності змісту освіти. За матеріалами конференцій видається збірник наукових праць «Технології інтеграції змісту освіти».


Повернення до списку