Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція

21.04.2021

Відділом дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України спільно з відділом інновацій та стратегій розвитку освіти  21-22 квітня 2021 року проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Диференціація роботи учнів початкової школи з навчальними текстами: від читання до текстотворення» (модератор Шевчук Л.М.).

Учасниками заходу стали науковці, викладачі педагогічних університетів і коледжів, методисти та учителі з різних областей України.

Після вітального слова директора Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, віце-президента Національної академії педагогічних наук України Топузова О.М.  під час пленарного засідання розглянуто особливості застосування диференціації навчання в освітньому процесі початкової школи в умовах зміни освітньої парадигми. Від Інституту педагогіки НАПН України з доповідями виступили: заступник директора Інституту педагогіки НАПН України з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший  науковий співробітник, доцент Головко М.В.; завідувач відділу дидактики, доктор педагогічних наук, професор Малихін О.В.; завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці, доктор педагогічних наук, професор Арістова Н.О.; завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Трубачева С.Е.; провідний науковий співробітник відділу дидактики, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Шелестова Л.В.; старший науковий співробітник відділу дидактики, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Алєксєєва С.В.; старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, кандидат педагогічних наук Гораш К.В.

Під час заходу було представлено теоретичні і практичні аспекти диференціації роботи учнів початкової школи з навчальними текстами. Зокрема, це виступи докторанта Інституту педагогіки НАПН України, старшого наукового співробітника, кандидата педагогічних наук Шевчук Л.М., директора Старобезрадичівського ліцею Козинської селищної ради Єцкало В.М., вчителя початкових класів Старобезрадичівського ліцею Поліщук О.П. про зміст та особливості впровадження в освітній процес початкової школи навчальної програми курсу за вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо» (автор Шевчук Л.М.) та відповідного навчально-методичного забезпечення.

Актуальні питання диференціації роботи з навчальними текстами, реалізації диференційованого підходу у процесі засвоєння змісту різних навчальних предметів висвітлені у виступах завідувача відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, доктора педагогічних наук, професора, автора підручника «Українська мова та читання» (част. 2) Богданець-Білоскаленко Н.І.; наукового  співробітника відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, кандидата педагогічних наук Мезенцевої О.І.;  старшого наукового  співробітника відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, кандидата психологічних наук Чорноус О.В.;  старшого наукового співробітника відділу дидактики, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Барановської О.В.;  наукового співробітника відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Хорошковської  Т.П.; провідного наукового  співробітника відділу початкової освіти, кандидата педагогічних наук, старшого наукового  співробітника Мартиненко В.О.;  старшого наукового співробітника відділу дидактики, кандидата педагогічних наук Кравчук О.П.

Учасники конференції заслухали також доповіді науковців, викладачів, методистів, учителів із різних регіонів України Лапшиної І.М., Левшунової О.О., Копосова П.Г., Хайруліної В.М. та ін.

Результатом плідної роботи учасників стане збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Диференціація роботи учнів початкової школи з навчальними текстами: від читання до текстотворення».

 

Фотогалерея


Повернення до списку