Crossref Member Badge

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

21.04.2021

21 квітня 2021 року відбулась Всеукраїнська наукова конференція «Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу» в онлай-форматі (на платформі Google Meet https://meet.google.com/zcg-cssv-cvt).

 

Організатори конференції: Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

 

Партнери конференції: 

Міністерство освіти і науки України

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Інститут Польщі Волинського національного університету імені Лесі Українки

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чернівецька філія Інституту модернізації змісту освіти МОН України

Тематичні напрями конференції:

• Специфіка навчання української мови як державної.
• Технології навчання української мови в початковій школі.
• Особливості навчання мов національних меншин у школах з національними мовами викладання.
• Формування читацької компетентності на уроках української мови та літератури в початковій і середній школі.
• Внесок Ольги Хорошковської у розвиток української лінгводидактики.

 

Модератор конференції:

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна,завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор.

 

У конференції взяли участь науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, що репрезентували різні регіони України. Діапазон заявлених тем дозволяв долучати до дискусії важливі аспекти проблематики, яка стосувалася як теорії, так і освітньої практики.

Знаковими і цікавими були виступи мовознавців – Орисі Демської, доктора філологічних наук, професора, голови Національної комісії зі стандартів державної мови та Олександра Стишовадокторафілологічних наук, професора кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

З можливостями багатомовної освіти в Україні ознайомила головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН України Харченко Світлана.

Питання багатомовної освіти та результати участі закладів загальної середньої освіти Чернівецької області у програмах багатомовної освіти представила і Любов Тарангулначальник Чернівецької філії Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Сучасні тенденції навчання української мови як державної розкрила у своїй доповіді доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Романюк Світлана.

Проблеми кодифікації ромської мови та перспективи порушила координаторка проєкту Ради Європи “Захист національних меншин, включаючи ромів, та мов меншин в Україні” Кондур Земфіра.

Програмні компоненти викладання польської мови для дітей молодшого шкільного віку за підручником "Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty" окреслила і проаналізувала доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри полоністики і перекладу Інституту Польщі Волинського національного університету імені Лесі Українки Сухарєва Світлана.

На інтегрування інфомедійної грамотності в методику навчання української мови учнів старших класів звернула увагу у виступі доктор педагогічних наук, професор кафедри журналістики та дидактичної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка Кучерук Оксана.

 

На пленарному та секційних засіданнях із доповідями – презентаціями виступили наукові співробітники відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України: 

 

Формування орфографічних навичок в учнів 3-4 класів на уроках державної мови

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівназавідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор

 

Багатомовна освіта: перспективи та виклики

Фідкевич Олена Львівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

 

Лінгводидактичні особливості конструювання інтегрованого змісту початкового навчання письма мовою іврит та єврейської традиційної культури 

Бакуліна Наталія Валеріївнакандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.


Актуальні проблеми сучасного підручникотворення на компетентнійсній основі для учнів профільної школи 

Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, головний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна

 

Розвивально-виховний ресурс навчального тексту як засобу формування українськомовної особистості учня профільної школи 

Караман Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна

 

Особливості підходу до навчання української мови як державної в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

Ліпчевська Інна Леонідівнанауковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

 

Науково-педагогічна діяльність Ольги Назарівни Хорошковської у вимірах української лінгводидактики

Хорошковська-Носач Тетяна Петрівнанауковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

 

До питання про збагачення словникового запасу з української мови учнів ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин на засадах компетентнісного і диференційованого підходів

Шевчук Лариса Миколаївнакандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

 

Розширена програма конференції розміщена на сайті Конференції: 

https://sites.google.com/view/ukrmovnazmensh?fbclid=IwAR19ihlXU_42ZhkamyjOFCVZw71ofWrBTS70s4Ex8gyr8cPPZrhclUDCrKE


У результаті роботи учасники обговорили актуальні проблеми теорії та методики викладання української мови як державної, технології навчання української мови в ЗЗСО України та вищій освіті, формування читацької компетентності на уроках української мови та літератури в початковій і середній школі, особливості навчання мов національних меншин у школах з національними мовами викладання в умовах багатомовності, внесок Ольги Хорошковської у розвиток української лінгводидактики.

Наукові доповіді будуть опубліковані у збірнику тез і розміщені на сайті конференції. Учасники конференції отримують іменні сертифікати про участь у науковому заході.


Фотогалерея
Повернення до списку