Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція

14.12.2020

14 грудня 2020 року відділом навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України було проведено Всеукраїнську науково-практичну онлайн-конференцію «VІІІ Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство», присвячену вшануванню світлої пам’яті доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України Ніли Йосипівни Волошиної з нагоди її 80-річного ювілею.

Організатор конференції: Відділ навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Тематичні напрями науково-практичної конференції:

1.     Теоретико-методичні концепти наукової спадщини Н. Й. Волошиної в контексті сучасних освітніх завдань.

2.     Шкільні підручники української літератури: досвід, загальні тенденції та проблеми.

3.  Процес формування компетентного учня-читача: теоретичні та методичні аспекти.

4.     Професійна творчість учителя-словесника в інноваційних вимірах. 

У роботі конференції взяли участь науковці та педагоги-практики, що працюють у галузі мовно-літературної освіти.

Із вітальним словом до учасників конференції звернулися Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, Котусенко Олена Юріївна, головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин головного управління загальної середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної та шкільної освіти.

Під час роботи науково-практичної конференції актуалізовано теоретико-методичні концепти наукової спадщини Ніли Йосипівни Волошиної в контексті сучасних освітніх завдань, зосереджено увагу на питані розроблення змісту шкільної літературної освіти згідно з вимогами нового Державного стандарту базової середньої освіти, презентовано педагогічний досвід щодо практикування ефективних методів і прийомів розвитку читацьких інтересів учнів, використання інформаційно-комунікаційних технологій у шкільному навчанні української літератури, розкрито особливості застосування дистанційного навчання у шкільному курсі української літератури тощо.

Учасники конференції заслухати ґрунтовні доповіді науковців-методистів, учителів і студентів з різних регіонів України, зокрема С. О. Жили, А Л. Ситченка, Г. Л. Токмань, Ю. І. Бондаренка, Л. Г. Бондаренко, О. А. Слижук, Л. М. Овдійчук, Т. В. Бабійчук, Т. О. Яценко, Г. Р. Корицької, Н. М. Шацької, Л. М. Войтюк, О. О. Папіш.

Активну участь у конференції взяли й наукові співробітники відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки, НАПН України – Наталія Богданець-Білоскаленко, доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник, завідувач відділу; Наталія Бакуліна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Лариса Шевчук, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Тетяна Хорошковська-Носач, науковий співробітник.

Так, вони представили доповіді на теми:

Бакуліна Н. В. Формування читацької компетентності ліцеїстів у процесі навчання мови іврит.

Шевчук Л. М. До питання про теоретичні засади диференційованої роботи молодших школярів над текстом.

Хорошковська-Носач Т. П. Роль читання у формуванні особистості учня-читача. 

Доповіді всіх учасників конференції опубліковано у збірнику тез конференції за загальною редакцією Яценко Т. О. 

Волошинські читання гуртують однодумців – колег, дисертантів і послідовників Ніли Йосипівни Волошиної – фахівців із теорії та методики навчання української літератури!

Програма

ФотогалереяПовернення до списку