Crossref Member Badge

Науковці НАПН України – вчителям початкової школи

10.12.2020

У грудні 2020 року вийшов друком новий посібник з методики навчання математики «Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів». Його автори – науковці НАПН України – С.О. Скворцова, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри математики та методики її навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, і О.В. Онопрієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України. Посібник виборов перемогу на конкурсі рукописів, одержав гриф МОН України (лист МОН України від 13.10.2020 №1/11-7033), виданий за державним замовленням і буде надісланий у кожну школу країни.

Електронну версію посібника можна завантажити з бібліотеки Інституту педагогіки НАПН України за посиланням: http://undip.org.ua/news/library/navch_posibniki_detail.php?ID=10043&fbclid=IwAR2Vrpu0Nh-arRpRMCgKr7g2VkmsczY3k3rtaHFC6bMP8jM9cs7wVcEEuSI


https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-metodika-navchannya-matematiki-u-3-4-klasakh-zakladv-zagalno-seredno-osvti-na-zasadakh-ntegrativnogo--kompetentnsnogo-pdkhodv/

 Повернення до списку