Crossref Member Badge

Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика

26.11.2020

Цікавою, продуктивною і різноплановою була робота 26 листопада 2020 року на регіональному науково-методичному семінарі «Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика», організованому факультетом початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка спільно з відділом початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України (програма заходу: https://drive.google.com/file/d/1f8SuUtXafvEsKDrp5x1HMUoR9ZhyGHwi/view).

На пленарній частині семінару в онлайн-режимі виступили О. В. Онопрієнко, завідувач відділу початкової освіти, і Н. П. Листопад, науковий співробітник відділу початкової освіти. Широке коло учасників семінару з різних куточків України мали змогу ознайомитися з доробком науковців Інституту педагогіки.

Результати роботи заходу були відображені в його резолюції та збірнику матеріалів.


Повернення до списку