Crossref Member Badge

Стан і перспективи методики вивчення польської мови у закладах середньої та вищої освіти

16.11.2020

І Міжнародний науково-методичний семінар «СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ» та міжнародні курси підвищення кваліфікації полоністів. 

9–13 листопада 2020 року в онлайн форматі відбувся І Міжнародний науково-методичний семінар «СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ» та міжнародні курси підвищення кваліфікації полоністів. 

Організатори:

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Полоністичний Бюлетень Польської академії наук

Фундація розвитку двомовності «EduNova»

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Інститут Польщі

Науково-навчальна лабораторія українсько-польського перекладу

Факультет філології та журналістики

Навчально-науковий інститут неперервної освіти

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Географія учасників: КИЇВ – ЛУЦЬК – ВАРШАВА.

Склад учасників: науковці, викладачі та вчителі мов і літератур, методисти, лектори.

 13 листопада 2020 року була представлена наукова діяльність Інституту педагогіки НАПН України та відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури, презентовано доповіді наукових співробітників відділу: 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВІДДІЛУ НАВЧАННЯ МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

«Реалізація компетентнісного підходу в підручниках з української мови для шкіл з польською мовою навчання»

БОГДАНЕЦЬ-БІЛОСКАЛЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, доктор педагогічних наук, завідувач відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

 «До питання збагачення словникового запасу учнів в умовах українсько-польського білінгвізму: особливості застосування перекладу»

ШЕВЧУК ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

«Феномени культурного взаємопроникнення в мовно-літературній освіті: польсько-єврейсько-український контекст»

БАКУЛІНА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

«Формування багатомовної компетентності учнів ЗЗСО України з навчанням мов національних меншин»

ФІДКЕВИЧ ОЛЕНА ЛЬВІВНА, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

«Формування читацької компетентності на уроках зарубіжної літератури»

СНЄГІРЬОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

У результаті ґрунтовні доповіді наукових співробітників відділу виявили активну зацікавленість в учасників науково-методичного семінару.

Семінар став поштовхом до подальшої співпраці та проведення спільних досліджень.

 

Фотогалерея


Повернення до списку