Crossref Member BadgeПокась Лілія Антонівна

Старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-6791-4507

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Доцент

Коло наукових інтересів:      
Методика навчання географії,
Педагогічні технології,
Групова навчальна діяльність,
Компетентнісний підхід

Профіль вченого в Google Scholar:  

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:  

Інші профілі:   
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14975

E-mail: 
lilia.pokas@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 

Досвід роботи:

Теми дисертацій:

Наукова діяльність:          

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Матеріали конференцій

Участь у науково-практичних заходах:


Науково-організаційна діяльність

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність