Crossref Member Badge


Надтока Віктор Олександрович

Старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки


ORCID iD:

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:  

Профіль вченого в Google Scholar:

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 

Інші профілі:
 

E-mail: 
nvo127@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:  
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, природничо-географічний факультет  

Досвід роботи: 
З 2009 року вчитель Піщанської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області.
З 2015 року науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Формування гідрологічних понять у процесі навчання фізичної географії учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; методика навчання (географія) – 13.00.02.
 

Наукова діяльність: 
Робота над плановими науково-дослідними темами відділу суспільствознавчої освіти з 2015 року.
На даний момент один із виконавців науково-дослідної теми відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України: «Науково-методичне забезпечення компетентнісно-орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї» (ДР № 0118U003354; 2018-2020 р.).        

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

1. Географія: зошит для практичних робіт. 6 клас Надтока О. Ф., Надтока В. О.. Київ: Літера ЛТД, 2017. – 86с.
2. Географія: зошит для практичних робіт. 7 клас Надтока О. Ф., Надтока В. О.. Київ: Літера ЛТД, 2017. – 87с.
3. Географія: зошит для практичних робіт. 8 клас Надтока О. Ф., Надтока В. О.. Київ: Літера ЛТД, 2017. – 80с.
4. Географія: зошит для практичних робіт. 9 клас Надтока О. Ф., Надтока В. О.. Київ: Літера ЛТД, 2017. – 72с.
5. Перевірка предметних компетентностей. Географія. 8 клас.  Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів: Навч. посібник / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, В. О. Надтока, Л. А. Покась. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017. – 48с.
6. Перевірка предметних компетентностей. Географія. 9 клас.  Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів: Навч. посібник / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, В. О. Надтока. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017. – 48с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Основні аспекти створення компетентнісно орієнтованого підручника економіки            О. Ф. Надтока, В. О Надтока // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2018. – Вип. 1. –  с. С.  68-76.
2. Мотиваційна функція як рушійна сила модернізації підручника з географії як формату навчальної літератури В. О. Надтока // Проблеми сучасного підручника, - К., 2016. - № 16 – С. 237-249.
3. Практическая составляющая реализации компетентносного подхода в процесе изучения курса географии в 8-м классе общеобразовательных ученых заведений  В. А Надтока // Веснік адукацыі. – 2016. – № 11. – С. 28-34.
4. Деякі особливості підручника згеографії для поглибленого вивчення у 8-му класі ЗНЗ у розрізі сучасних тенденцій розвитку шкільної географічної освіти В. О. Надтока // Проблеми сучасного підручника. - 2017. - Вип. 18. - С. 237-249.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1.Особливості структурування змісту інтерактивних електронних підручників в процесі компетентнісного навчання географії у восьмому класі     В. О. Надтока,  О. Ф.  Надтока, // Комп’ютер в школі та сім’ї /  – К., 2016. –№  8 (136)  – С. 15 –  21.
2. Деякі аспекти реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання географії України в основній школі В. О. Надтока // Український педагогічний журнал. - 2016. - № 3. - С. 84-92

Матеріали конференцій

1. Деякі особливості структурування підручника з географії «Україна у світі: природа, населення» на понятійній основі    В. О. Надтока // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік. – К.: Інститут педагогіки, 2016. – С. 205-206.
2. Особливості реалізації змісту географії України на понятійній основі      В. О. Надтока // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К.: Інститут педагогіки, 2017. – С. 154-155.

Участь у науково-практичних заходах:

2017  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» Інститут педагогіки НАПН України, 18.05, м. Київ

2. І міжнародна конференція «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» Інститут педагогіки НАПН України, 21.05, м. Київ

3. Серпнева веб-конференція «Учені НАПН України – українським учителям» Національна академія педагогічних наук України, 30.08, м. Київ

4. Спеціалізоване виїзне засідання-семінар «Науково-методичне забезпечення навчання географії України» Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка, 20-21.09, м. Полтава.

5. Звіт про науково-дослідну діяльність Інституту педагогіки НАПН України Національна академія педагогічних наук України, 19.10, м. Київ

2018 

1. Круглий стіл «Психолого-педагогічні проблеми формування наукової картини світу учнів у процесі інтеграції змісту освітніх галузей», 12.03, м. Київ

2. Методичний семінар сумісно з Інститутом педагогіки НАПН України та кафедрою психолого-педагогічних дисциплін факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П.Драгоманова «Організація профільного навчання: пошук, досвід», 15.03, м. Київ

3.  Міжнародний українсько-чеський практичний семінар «На шляху до інклюзії», 24. 04, м. Київ

4. Серпнева веб-конференція «Учені НАПН України – українським учителям» Національна академія педагогічних наук України, 30.08, м. Київ

Науково-організаційна діяльність

Міжнародна діяльність:   
Виступ на тему «Практическая сторона реализации компетентностного подхода В процессе изучения курса географии в восьмом классе в общеобразовательных учебных заведениях.» на науково-практичному вебінарі «Основні концептуальні положення і структура змісту навчальних предметів «Людина і світ», «Географія» в контексті реалізації компетентнісного підходу» 29.02.16, м. Київ - .м. Мінськ

Науково-педагогічна діяльність: