Crossref Member Badge

Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реф орми та інновації у г лобалізованому світі

Автор (автори): За заг. ред. О. І. Локшиної

Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі: матеріали наук.-практ семінару (Київ, 6 червня 2016 р.) / Ін-т педагогіки НАПН  України / За заг. ред О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2016. – 216 с.

Текст: Завантажити 

Матеріали збірника присвячено проблемам, які обговорювалися на науково-практичному семінарі «Педагогічна компаративістика – 2016» (Київ, 6 червня 2016 р.), охоплюючи методологічні орієнтири порівняльно-педагогічних студій, стратегії розвитку шкільної, професійної освіти та освіти дорослих у компаративістичній перспективі, інноваційні технології в освіті зарубіжжя та України. Для розробників освітньої політики, науковців, управлінців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів.

Кількість переглядів - 236


Назад до розділу