Crossref Member Badge

Науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї»

Науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї»


Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Рік заснування: 1998

Проблематика: теорія та методика навчання інформатики

Періодичність: двічі на квартал (8 разів на рік)

Мова видання: українська, російська, англійська

Передплатний індекс: 74248

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12217-1101ПР від 17.01.2007

Фахова реєстрація МОН України: Постанова Президії ВАК України № 1–05/2 від 27.05.2009 р.; Наказ МОН України № 1081 від 29.09.2014 р.

Галузь науки: педагогічні

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN): ISSN 2307-9851

Головний редактор: Лапінський В.В. 

Заступник (заступники) головного редактора: КалінінаЛ.М.

Редактор: Вовковінська Н.В.

Адреса редакції: вул. Артема, 52Д, м. Київ, 04053

Контактний телефон: (044)481-37-38, (044)481-37-39 

Електронна пошта: csf22101@ukr.net


Редколегія:

Биков В.Ю. Директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Головко М.В. Заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник. Григор’єв С.Г. Директор Інституту математики та інформатики Московського міського педагогічного університету, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент РАО.
Гриншкун В.В. Зав. кафедри інформатизації освіти Московського міського педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор.
Гуржій А.М. Головний науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Жалдак М.І. Зав. кафедри теоретичних основ інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Згуровський М.З. Ректор Національного технічного університету У країни «КПІ», доктор технічних наук, професор, дійсний член НАН України.
Калініна Л.М. Завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Косик В.М. Начальник відділу цифрової освіти та ІКТ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.
Кудренко Б.В. Головний спеціаліст МОН України.
Литвинова С.Г. Заступник директора Інституту модернізації змісту освіти МОН України, доктор педагогічних наук.
Паньков А.В. Науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, кандидат фіз.-мат. наук.
Платонова А.Г. Завідувач лабораторії гігієнічного забезпечення умов життєдіяльності дітей ДУ Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України, доктор медичних наук, професор.
Пушкарьова Т.О. Начальник відділу проектного управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, кандидат педагогічних наук, професор.
Сердюков Пітер Професор Національного університету СІНА (Каліфорнія, м. Сан-Дієго), доктор педагогічних наук.
Співаковський О.В. Народний депутат України, перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, доктор педагогічних наук, професор.
Спірін О.М. Директор Інституту модернізації змісту освіти МОН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.
Топузов О.М. Директор Інституту педагогіки НАПН України, віце президент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член- кореспондент НАПН України.
Стрижак О.Є. Заступник директора з наукової роботи Національного центра «Мала академія наук України», доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Фокіна Т.М. Учитель інформатики ЗОШ І—ІІІ ступенів №93 м. Києва, учитель-методист.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук, Наказ МОН України від 29.09.2014 року №1081. 
Журнал внесений до наукометричних баз даних:  
Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), 
Google Scholar.

Офіційний сайт журналу

Сторінка журналу в Facebook

Архів номерів


2013. - № 1 (зміст)

2013. - № 2 (зміст)

2013. - № 3 (зміст)

2013. - № 4 (зміст)

2013. - № 5 (зміст)

2013. - № 6 (зміст)

2013. - № 7 (зміст)

2013. - № 8 (зміст)

2014. - № 1 (зміст)

2014. - № 2 (зміст)

2014. - № 3 (зміст)

2014. - № 4 (зміст)

2014. - № 5 (зміст)

2014. - № 6 (зміст)

2014. - № 7 (зміст)

Назад до розділу