Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

06.04.2021

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Приходькіної Наталії Олексіївни «Тенденції розвитку медіаосвіти учнів у закладах середньої освіти розвинених англомовних країн».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий консультант: 

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.

Офіційні опоненти: 

Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка;

Іванова Тетяна Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувача кафедри соціальних комунікацій Маріупольського державного університету;

Лещенко Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Автореферат Приходькіної Н. О.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Квітки Оксани Олексіївни «Формування загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в освітньому середовищі університету».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання.

Науковий керівник: 

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Офіційні опоненти: 

Коваленко Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійського усного і писемного мовлення Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; 

Пшенична Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Київського національного університету технологій та дизайну.

Автореферат Квітка О. О.

Повернення до списку